Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Tin nổi bật


​Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 10.
 
​Thực hiện Kế hoạch số 462/KH-HĐND ngày 16/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
  ​Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019 giữa Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện.
 
​Đại biểu quan tâm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 
​Nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở.
 
​Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục
 
​Qua thảo luận đã có 32 đại biểu phát biểu với 61  ý kiến đối với các đề án, tờ trình trình ra kỳ họp, các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 
 
​Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và qua thực tiễn hoạt động của mình, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã sôi nổi, thẳng thắn phát biểu nhiều ý kiến, thảo luận, phân tích toàn diện, sâu sắc về tình hình kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019. 
 
​Sáng ngày 11/7/2019, HĐND tỉnh Đồng Nai đã khai mạc kỳ họp thứ 10 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.
 
​Sau đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 502 ý kiến, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực của đời sống xã hội do các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chuyển về.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: