Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Tin nổi bật


​Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Ủy viên ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc.
 
​Nghị quyết về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024 được thông qua đã hội đủ các yếu tố phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và với tình hình thực tế của từng địa bàn.
 
​Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh theo quy định. 
 
  ​ Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh. Tham dự đợt tiếp xúc cử tri có 83/86 đại biểu HĐND tỉnh, tại 81 điểm với hơn 4.500 cử tri các địa phương cùng đại diện các cơ quan, ban ngành của cấp huyện, xã.    
 
​Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
 
​Kỳ họp thứ 13 là kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh, tổ chức trong 03 ngày 04, 05 và 06/12/2019
 
​Kết quả thảo luận của các Cụm tổ Kỳ họp 13 HĐND tỉnh khóa IX
 
​Tạm ngưng việc giao đất công không thông qua đấu giá để thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.
 
​Do yêu cầu thực tiễn về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, hôm nay, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường). 
 
​Kỳ họp thứ 12 đã thông qua 04 Nghị quyết có tác động trực tiếp đến việc chỉnh trang đô thị phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương và trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương trong nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: