Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Tin nổi bật


​Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh tại 81 điểm, với 78/83 đại biểu HĐND tỉnh cùng 4.552 cử tri tham dự tiếp xúc. 
 
​Toàn văn báo cáo Tham luận về “Kinh nghiệm tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri”
 
​  Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
 
​Qua thảo luận đã có 39 đại biểu phát biểu với  92  ý kiến đối với các đề án, tờ trình trình ra kỳ họp và các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
 
​Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu bế mạc kỳ họp.
 
​Sáng ngày 08/7/2020, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Đồng Nai đã khai mạc, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu khai mạc
 
​Kết quả tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu huyện Thống Nhất
 
​Kết quả giám sát tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ, thương mại, Logistics và dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Lộ 25
 
​Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 với nhiều kỳ vọng về đổi mới, phát triển đất nước
 
​Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Ban Chấp hành Bảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, người đứng đầu là nhân tố rất quan trọng Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: