Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Tin nổi bật


​Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 10 HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Thống Nhất
 
​Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực văn hóa -xã hội
 
​Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Thống Nhất 
 
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Xuân Lộc phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Xuân Lộc đã xây dựng kế hoạch, phân công các đại biểu thuộc tổ tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Xuân Lộc trong ngày 07/6/2019. ​
 
​Thực hiện Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 23/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành họp phiên thường kỳ lần thứ 21 tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh để xem xét, đánh gia kết quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2019; xem xét một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2019. 
 
​Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-HĐND ngày 07/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
​Các nội dung trình kỳ họp là nội dung quan trọng, có ý nghĩa và tác động trực tiếp đến công tác quản lý của nhà nước của địa phương trong nhiệm kỳ hiện nay và các nhiệm kỳ tiếp theo.
 
​Đó là khẳng định của ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành, đồng thời là đại biểu HĐND tỉnh.
 
​Kỳ họp 9 HĐND tỉnh khóa IX đã làm việc với tinh thần tích cực, trách nhiệm, với sự nhất trí cao và đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
 
​Kết quả kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 04 Nghị quyết
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: