Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 13 tháng 06-2005


Tin HĐND cấp huyện
 
Vừa qua, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã làm việc với Ban Bí Thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi làm việc còn có sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, Ủy ban dân tộc và Văn phòng chính phủ.
 
Phần đất phương Nam có một vị trí quan trọng đối với nền kinh tế nước ta, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long được coi là một trong hai vựa lúa lớn nhất của cả nước. Đây là vùng đất mới được khai phá trong vòng hơn ba trăm năm trở lại đây và mang những đặc điểm về văn hóa-kinh tế-xã hội vô cùng phong phú.
 
Theo Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, các quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước là đối tượng khiếu kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính .
 
Theo nguồn tin từ Cục Thống kê tỉnh , mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2005trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn như nạn hán xảy ra trên diện rộng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giá cả vật tư chủ yếu tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo tích cực của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong từng lĩnh vực, trên từng địa bàn cộng với sự cố gắng phấn đấu khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp, cơ cở sản xuất kinh doanh, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, dự ước tổng sản phẩm (GDP) đạt 13,82% so cùng kỳ. (Chú ý: vì số liệu được cung cấp ngày 17/6/2005 nên các số liệu đều là số dự ước cho 6 tháng đầu năm 2005).
 
Cử tri hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời
 
Một số vấn đề về kỹ năng xem xét báo cáo tài chính của các Ban KT-XH HĐND cấp huyện
 
Từ ngày 01/6/2005 ngừng cấp mới giấy phép kinh doanh quán bar, karaoke
 
Mức phạt liên quan đến thuốc lá.
 
Ngày 13/05/2005 vừa qua. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị điển hình thi đua tiên tiến toàn ngành giai đoạn 2004-2009.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: