Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 53-T05.2009


gioithieu
 
Trung tâm phục hồi chức năng xã Bình Sơn huyện Long Thành được thành lập từ năm 2001, đến giữa năm 2006 đã ngưng hoạt động do thiếu nguồn kinh phí. Từ khi trung tâm giải thể, ngành y tế vẫn thực hiện chức năng chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng cho các em thuộc danh sách quản lý của trung tâm thông qua mạng lưới cộng tác viên y tế thôn, ấp. Các cộng tác viên đến chăm sóc các em tại nhà và hướng dẫn phụ huynh về kỹ thuật tập luyện phục hồi chức năng cho các em. Tuy nhiên, kết quả tập luyện tại nhà không khả quan.
 
Trong kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh chỉ xem xét, thông qua duy nhất một nghị quyết chuyên đề, đó là Nghị quyết về chế độ phụ cấp cho Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành nghị quyết này nhằm thực hiện nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ vê bảo vệ dân phố và thông tư số 02/2007/TTLB-BCA-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện nghị định số 38.
 
Theo quy định tại Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó chủ tịch và cơ cấp thành viên UBND các cấp thì UBND các tỉnh có dân số từ 2.000.000 người trở lên hoặc có diện tích từ 10.000 km2 trở lên và thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại I (trừ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) có 11 thành viên gồm: 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 6 Ủy viên. Chiếu theo quy định trên thì tỉnh Đồng Nai có 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong tổng số 11 Thành viên.
 
Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-HĐND ngày 12/3/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, vào ngày 24/3/2009, Thường trực HĐND tỉnh đã khảo sát Lớp học tình thương phường Long Bình Tân thành phố Biên Hòa. Tham gia đoàn giám sát gồm có ông Nguyễn Văn Dũng-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Hùng- Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh, phó đoàn.
 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 của ban Pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh đó là giám sát tình hình cải cách hành chính tại các cơ quan, các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ này, vào các ngày 16 và 23 tháng 4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức các đoàn giám sát về kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính tại UBND huyện Vĩnh Cửu và Nhơn Trạch.
 
Hằng năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5, đây là một ngày mà mọi người dân ai ai cũng được nghỉ ngơi, vui chơi không phải làm việc. Tuy vậy, không phải ai cũng biết được lịch sử cũng như ý nghĩa trọng đại của ngày Quốc tế Lao động, nhất là các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X.
 
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII đã nhất trí thông qua việc huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn.
 
Để ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường; giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường tại các khu công nghiệp, khu đô thị và nông thôn trong tỉnh; từng bước cải thiện chất lượng môi trường; đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng về môi trường; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động quản lý chất thải. Tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VII đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-HĐND về thông qua “Đề án BVMT đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”.
 
Dự án hồ Cầu Mới được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1683/QĐ/BNN-XDCB ngày 05 tháng 5 năm 2000, sau đó được giao về cho địa phương trực tiếp quản lý thực hiện.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: