Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số ́́80-T11-2011


​TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CỬ TRI
 
​TIN CẤP HUYỆN.
 
​Qua giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh tại UBND xã Xuân Mỹ, UBND xã Nhân Nghĩa, UBND huyện Cẩm Mỹ, UBND xã Phú Vinh và UBND huyện Định Quán về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng, chế độ chính sách đối với Công an xã, Dân quân thường trực, Đội dân phòng và cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp cho thấy, trong thời gian qua UBND các xã, huyện đã tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh nghiêm túc, trách nhiệm; tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết HĐND tỉnh và các văn bản pháp luật liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, lực lượng Công an, dân quân từ xã đến ấp và nhân dân trên địa bàn. 
 
​Vừa qua, Thường trực HĐND huyện tổ chức đoàn giám sát kết quả thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức và không chuyên trách cấp xã, cấp kinh phí hoạt động cho các đoàn thể xã, ấp theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, các Nghị quyết HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh đối với UBND 10 xã và Phòng Nội vụ huyện. Qua giám sát cho thấy, UBND huyện và các xã đã có nhiều cố gắng, triển khai thực hiện khá tốt các quy định của Nghị định 92/2009/NĐ-CP và các văn bản của UBND tỉnh liên quan đến công tác tuyển dụng, bố trí và giải quyết các chế độ chính sách cho CBCC và cán bộ không chuyên trách cấp xã.
 
​Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-HĐND ngày 07/9/2011 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Thịnh (huyện Tân Phú), ngày 30/9/2011, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Tân Phú do ông Ngô Sỹ Bảng, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, Phó tổ trưởng Tổ đại biểu, thừa ủy quyền của Tổ trưởng Tổ đại biểu làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát UBND xã Phú Thịnh.
 
​Vừa qua, Ban KT-NS HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Qua giám sát, cho thấy UBND thành phố Biên Hòa phối hợp với UBND các phường xã và Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai triển khai tương đối tốt việc thu gom và xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn 30 phường xã  thuộc thành phố Biên Hòa. 
 
​Dự án Nâng cấp mở rộng Trường Trung cấp nghề Long Thành - Nhơn Trạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 27/09/2010, với tổng mức vốn đầu tư 71,511 tỷ đồng. Dự án được chia thành 20 gói thầu để thực hiện.
 
​Chuẩn bị cho đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh, mới đây UBND tỉnh đã có văn bản số 3091/STNMT-VP ngày 10 tháng 10 năm 2011 trả lời phản ánh của cử tri phường  Tân Phong cho rằng: “Tình trạng ống khói xử lý rác thải y tế của Bệnh viên Y dược Cổ truyền ảnh hưởng đến sức khỏe người dân” và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.
 
​Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-HĐND ngày 05/9/2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) về việc thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm năm 2011 trên địa bàn tỉnh, ngày 20/9/2011 Đoàn giám sát của KT-NS do bà Quách Ngọc Lan, Trưởng Ban làm Trưởng đoàn, tiến hành giám sát đối với Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. 
 
​Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho các cơ quan lãnh đạo của tỉnh, vừa qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa ba văn phòng. Nội dung quy chế, ngoài những vấn đề chung theo quy định, nổi lên một số vấn đề:
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: