Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 91-T12-2012


​Giới thiệu​.
 
​TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA PHÓNG VIÊN BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5 HĐND TỈNH ĐỒNG NAI.
 
​Tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh tổ chức vào cuối năm 2011, HĐND đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. Kỳ họp thứ 4, do yêu cầu của tình hình thực tế, sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh, HĐND ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 về điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012. 
 
​Đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII, có tổng cộng 73/80 đại biểu HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri (vắng 7/80 đại biểu có lý do). Đại biểu đã tiếp xúc với 5.614 cử tri tại 95 điểm, lắng nghe 545 ý kiến, trong đó có 70 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của của UBND tỉnh và 8 ý kiến thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, có 67/80 vị đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri nơi cư trú để có thêm điều kiện tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri. 
 
​Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh do Thường trực HĐND tổng hợp trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh thể hiện: Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 03/01/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2012; Chương trình số 54/CTr-HĐND ngày 20/02/2012 về tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Đồng Nai trong năm 2012, HĐND tỉnh đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng quy định và theo chương trình đã đề ra trong đó đã thực hiện nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ.
 
​Thực hiện chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 , Chủ nhiệm các chương trình đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Đề án, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.
 
​Tổ đại biểu Thống Nhất gồm 07 đại biểu, trong đó 04 đại biểu công tác tại các cơ quan cấp tỉnh, 03 đại biểu công tác tại Huyện ủy và UBND huyện. Trong năm 2012, mỗi đại biểu đã tăng cường và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với các đại biểu trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa VIII và chương trình hoạt động của tổ đã đề ra.
 
​Trong năm 2012, Tổ đại biểu Nhơn Trạch đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện Nhơn Trạch thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp trong năm. Qua đó đã tiếp thu, giải thích, trả lời hoặc ghi nhận để phản ánh cho Thường trực HĐND tỉnh các ý kiến và nguyện vọng chính đáng của cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, vận động và cùng nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra.
 
​Để đánh giá việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Đoàn giám sát của Ban KT-NS HĐND tỉnh do bà Quách Ngọc Lan - Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Sở KH-ĐT và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 
​Nhằm đánh giá việc thực hiện Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành y tế tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, vừa qua, Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát đối với Sở Y tế. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: