Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc

Đăng ngày: 08/05/2019
​Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc

​    Nhằm đánh giá kết quả triển khai, thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ xã hội; cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát đối với Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc về nội dung trên. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có Huỳnh Thị Lành - Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của địa phương.

IMG_2745.JPG
​Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh
phát biểu kết luận tại buổi giám sát 


     Qua buổi làm việc, đoàn giám sát đã đánh giá các mặt đạt được và chỉ ra những hạn chế khó khăn của các cơ sở như việc trao đổi chuyên môn giữa huyện và sở chưa được thường xuyên, chỉ tiêu phổ cập bơi 100% cho trẻ em là chưa đạt; công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả và chất lượng chưa cao trong việc tuyên truyền vận động các đồi tượng tự nguyện đăng ký cai nghiện; số liệu hồ sơ đối tượng nghiện ma túy chưa thống nhất do huyện và xã điều quản lý; cơ sở vật chất tại các địa điểm chi trả bảo trợ xã hội không đảm bảo; chưa nắm bắt tình hình tăng giảm của các đối tượng được chi trả.

    Theo đó, Trưởng đoàn đã kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc đề ra các giải pháp để khắc phục khó khăn hạn chế mà đoàn đã chỉ ra.

     Trương Thị Hộp