Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Còn 14% kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 8 cần có lộ trình, thời gian thực hiện

Đăng ngày: 03/07/2019
​Sau các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển 70 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh (34 ý kiến trước kỳ họp 8 và 36 ý kiến sau kỳ họp 8) để chỉ đạo giải quyết và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định, trong đó có 11 ý kiến, kiến nghị chuyển Đoàn ĐBQH. 

​     Đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được báo cáo trả lời 55/59 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương đã được UBND và Tòa án nhân dân tỉ​nh giải quyết và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh; còn 4 ý kiến kiến nghị UBND tỉnh chưa có báo cáo trả lời

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành rà soát, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh. Kết quả có 47/55 nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được các Tổ đại biểu nhất trí, không kiến nghị thêm; đồng thời, các Tổ đại biểu kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết đối với 8/55 ý kiến, kiến nghị.

Trên cơ sở báo cáo trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh và báo cáo kết quả giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh theo quy định. Kết quả có 39/55 nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được các Ban HĐND nhất trí, không kiến nghị thêm; đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết đối với 16/55 ý kiến, kiến nghị. Trong 16 nội dung các Ban HĐND tỉnh tiếp tục kiến nghị, có 05 số nội dung trùng với đề nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh như khu xử lý rác thải Quang Trung huyện Thống Nhất; việc cung cấp điện cho người dân tại chợ Sông Mây huyện Trảng Bom; việc phân tuyến, gia cố lề đường, lắp đèn tín hiệu tại một số đoạn trên tuyến đường 769 huyện Thống Nhất; nội dung liên quan thuộc tuyến đường 769 huyện Nhơn Trạch; việc thi công đường Quốc lộ 51.

Qua giám sát cho thấy, nhìn chung việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đã được các cơ quan chức năng nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh. Đến nay, các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đã được UBND tỉnh, TAND tỉnh chỉ đạo, giải quyết và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đạt tỷ lệ 93%; trong đó có 36/55 ý kiến của cử tri đã được giải quyết xong đạt tỷ lệ 65,5%, còn lại 19/55 ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết (chiếm 34,5%), trong đó có 8 ý kiến (chiếm 14%) cần phải có lộ trình, thời gian thực hiện như: rà soát, sửa đổi tiêu chí khu phố văn hóa và gia đình văn hóa; việc thực hiện quy hoạch dự án phân khu 3B và 3C tại huyện Xuân Lộc; việc cung cấp điện cho các hộ dân tại chợ Sông Mây huyện Trảng Bom; việc chuyển mục đích sử dụng đất của công ty cổ phần Đồng Tiến; tình trạng hoạt động của công ty gạch men Kinh Minh; việc hướng dẫn Hội chôm chôm chỉ dẫn địa lý đi vào hoạt động….

Trong quá trình giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đối với những nội dung chưa rõ, Ban HĐND tỉnh đã đề nghị các sở ngành trả lời bổ sung và đã được tiếp thu thực hiện. Các cơ quan có thẩm quyền đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc tiếp thu, kiểm tra thực tế nội dung kiến nghị của cử tri và vận dụng các quy định để giải quyết, trả lời.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng yêu cầu của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị rà soát, tiếp tục giải quyết 19 ý kiến và có báo cáo trả lời 04 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh. Các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh căn cứ lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết 23 ý kiến, kiến nghị của cử tri đang được UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành nghiên cứu, giải quyết.

Lê Lài