Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên

Đăng ngày: 30/11/2019
​Đảng đoàn HĐND tỉnh xác định tiếp tục thực hiện tốt quyết định số 759-QĐ/TU và kế hoạch số 16-KH/ĐĐHĐND, cụ thể như sau:

​    Xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên từ đó, tiếp tục tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 18-TT/TU ngày 15/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Quyết định số 759/QĐ-TU ngày 10/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau sơ kết 02 năm sắp tới.
  DSC00624.JPG
                   Cầu vượt được xây dựng để góp phần hạn chế TNGT


  
Lãnh đạo HĐND tỉnh trong việc quyết định ban hành các chủ trương, chính sách, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; ban hành các Nghị quyết thường kỳ về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công hàng năm góp phần tạo cơ sở pháp lý và tác động tích cực đến việc hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu cho người dân khi tham gia giao thông.
     Lãnh đạo các đại biểu HĐND tỉnh, các tổ chức HĐND tỉnh tăng cường khảo sát, giám sát đối với việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo tình hình thực tế tại địa phương và theo ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý các thiếu sót, vi phạm, trong thực thi công vụ của các cơ quan chức năng, đảm bảo việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung và có những kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông tại địa phương.
    DSC00207.JPG
                              Lưu thông không đảm bảo an toàn

  Lãnh đạo Đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những thông tin, vụ việc liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý, giải quyết theo quy định.
     Tiếp tục lãnh đạo Chi ủy Văn phòng HĐND tỉnh, các đoàn thể cơ quan đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời xác định rõ việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên và là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên.
     Lãnh đạo các Thành viên Đảng đoàn, các đối tượng chịu sự lãnh đạo của Đảng đoàn tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật trên lĩnh vực an toàn giao thông; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Nguyễn Thị Oanh