Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Đăng ngày: 11/07/2019
​Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, có chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu. 

​     Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, có chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu. Cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cơ bản đúng đối tượng, sát nhu cầu thực tiễn và tăng nhiều về số lượng.
     Nội dung chương trình đào tạo, kiến thức bồi dưỡng từng bước được bổ sung, đổi mới theo hướng chuẩn hóa tiêu chuẩn; gắn lý luận với thực tiễn, trang bị cho cán bộ kiến thức về chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý phù họp vói chức danh vị trí việc làm; hình thức đào tạo được đa dạng hóa phù hợp với từng đối tượng; quan tâm cử cán bộ đi đào tạo theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương.

     Kết quả, đã góp phần quan trọng xây dựng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của tỉnh.  Cán bộ sau khi đào tạo đã có nhận thức chính trị vững vàng hơn, phát huy tốt kiến thức vào thực tiễn công tác, kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc chuyên nghiệp hơn, hiệu quả công tác tại đơn vị được nâng lên rõ rệt, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục  tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh.
     Việc cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp được quan tâm thực hiện theo đúng Quy định của Bộ chính trị, các chuyên đề bám sát tình hình thực tiễn, đảm bảo vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, giúp cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại đồng thời chủ động chuẩn bị kiến thức, năng lực đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh quy hoạch trong tương lai.

​Nguyễn Thị Oanh