Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Còn nhiều vướng mắc trong công tác cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Trảng Bom

Đăng ngày: 12/06/2020
​  Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom triển khai giám sát thông qua báo cáo về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Trảng Bom trong năm 2019 và Quý I năm 2020 đối với UBND huyện Trảng Bom và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chi nhánh Trảng Bom.

  Theo báo cáo, Theo báo cáo, UBND huyện đã phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chi nhánh Trảng Bom (Văn phòng ĐKĐĐ) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành và triển khai các quyết định của UBND tỉnh có liên quan lĩnh vực cấp giấy trên địa bàn huyện và thường xuyên tuyên truyền để nhân dân nắm rõ và chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp với Văn phòng ĐKĐĐ hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong công tác chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
IMG_4887.JPG

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Giám đốc VP ĐKĐĐ tỉnh chi nhánh Trảng Bom thông tin, hướng dẫn người dân về các quy trình cấp đổi giấy CNQSD đất tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom
 
   Năm 2019 và quý I năm 2020, Văn phòng ĐKĐĐ đã thẩm tra chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện ký cấp được 657 hồ sơ/ 709 giấy chứng nhận, cho 740 thửa đất với diện tích 96,39 ha.  Tồn đến đầu năm 2020 chuyển sang là 214 giấy. Đã phát được 715 giấy chứng nhận (đạt tỷ lệ 77%), hiện còn tồn chưa phát 208 giấy chứng nhận (tỷ lệ 23%) do chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.
   Đối với hồ sơ cấp đổi, cấp lại năm 2019 tiếp nhận 4.258 hồ sơ, giải quyết được 3.996 hồ sơ (đúng hạn 3.957 hồ sơ, trễ hạn 39 hồ sơ). Tiếp nhận trong quý I năm 2020 là 1.007 hồ sơ (trong đó 262 hồ sơ năm 2019 chuyển sang), giải quyết được 769 hồ sơ (đúng hạn 756 hồ sơ, trễ hạn 13 hồ sơ), hồ sơ đang giải quyết trong hạn 238 hồ sơ. Việc giải quyết một số hồ sơ trễ hạn so với thời gian quy định nguyên nhân chủ yếu do lượng hồ sơ thực hiện ngày càng nhiều, nhưng gặp nhiều vướng mắc phức tạp, hầu hết hồ sơ phải xác minh thực địa mất nhiều thời gian, quy trình thực hiện đòi hỏi chặt chẽ hơn.
  Công tác nghiệm thu kết thúc công trình đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Trảng Bom đã hoàn thành vào năm 2018. Với tổng số thửa đất đã đăng ký được 94.703 thửa đất, thẩm tra cấp đổi được 65.793 thửa. Số thửa đất chưa được cấp đổi theo dự án đo đạc lại bản đồ địa chính mới trên toàn huyện là 26.352 thửa.
Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính: Tổng số hồ sơ đang nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện đến nay là 367 trường hợp hộ gia đình, cá nhân (trong đó có 123 trường hợp được nợ tiền sử dụng đất đến ngày 28/02/2021). Văn phòng ĐKĐĐ đã chuyển danh sách các trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất đến Chi cục thuế để vào sổ theo dõi quản lý nợ và thanh toán nợ theo quy định.
IMG_4803.JPG
Người dân đang thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả huyện Trảng Bom
  Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Trảng Bom còn một số tồn tại như: Đất của các Nông trường, Lâm trường và tổ chức được giao quản lý, nhưng quản lý không chặt chẽ để người dân lấn chiếm sử dụng; công tác xét duyệt hồ sơ cấp, đổi giấy chứng nhận dạng đồng loạt còn nhiều vướng mắc, các thửa đất chưa được cấp đổi theo dự án đo đạc lại bản đồ địa chính mới trên toàn huyện còn nhiều (26.352 thửa); số thửa đất chưa được cấp giấy do chưa đủ điều kiện còn nhiều; công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn một số hồ sơ trễ hạn so với thời gian quy định dẫn đến người dân phải đi lại nhiều lần.
  Sau khi đề nghị đơn vị chịu sự giám sát bổ sung giải trình rõ thêm một số nội dung báo cáo, Đoàn giám sát đã ban hành thông báo kết luận giám sát trong đó có những kiến nghị cụ thể đến UBND tỉnh, UBND huyện Trảng Bom và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chi nhánh Trảng Bom để tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Trảng Bom trong thời gian tới./.
 
   Ngọc Diệp