Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục

Đăng ngày: 15/07/2019
​Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục

​    Tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 trên lĩnh vực Văn hóa - Xã hội.

IMG_0356.JPG
​Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh

báo cáo tại kỳ họp 10 HĐND tỉnh

    Theo đó, Ban cũng đã đánh giá một số tồn tại hạn chế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo như Công tác thẩm định cấp phép và xử lý vi phạm qua thanh tra, kiểm tra đối với các trường mầm non ngoài công lập thực hiện chưa nghiêm, còn xảy ra tình trạng các trường không đủ chuẩn về cơ sở vật chất, vượt nhiều về số lượng trẻ/ lớp (từ 40 - 50 trẻ/lớp), không đủ đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ, khu vệ sinh không đảm bảo theo quy định. Các chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục chưa được triển khai thực hiện, chưa có các giải pháp để hướng dẫn các địa phương thực hiện việc thành lập trường từ các nhà, nhóm trẻ, do đó còn tình trạng các địa phương đã vận dụng các hình thức khác nhau để cấp phép thành lập trường cho các nhà, nhóm trẻ tư thục trong điều kiện đất chưa phù hợp quy hoạch đất giáo dục: Chưa triển khai thực hiện hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động theo Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Công tác sáp nhập, hợp nhất trường, lớp của giáo dục mầm non, phổ thông theo Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 177/KH-TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện chậm còn 7/11 đơn vị cấp huyện chưa triển khai việc sáp nhập hoặc hợp nhất các cơ sở giáo dục, vẫn còn một số trường mầm non, trường tiểu học chỉ có từ 03 - 06 lớp và được giao từ 15 - 25 biên chế. Một số đề án được Thủ tướng Chính phủ ban hành từ năm 2017, năm 2018 nhưng đến nay tỉnh chưa ban hành kế hoạch để triển khai, thực hiện theo thẩm quyền, như: Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 về phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025; Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.

    Ban VH-XH HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh tập trung giải quyết các vướng mắc để đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các điểm trường, lớp học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các trường học cho phù hợp quy định và điều kiện thực tế, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục để khắc phục những hạn chế nêu trên.

Trương Thị Hộp