Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Đề nghị các vị đại biểu kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân

Đăng ngày: 10/07/2020
​Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu bế mạc kỳ họp.

​    Dưới đầy là toàn văn bài phát biểu:

    ​Các đại biểu HĐND và các đại biểu tham dự đã thảo luận, phân tích, đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2020, qua đó HĐND cơ bản tán thành với các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự của tỉnh, các ngành hữu quan và trân trọng tiếp thu các ý kiến góp ý thẳng thắn, khách quan và trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai với HĐND tỉnh.
    IMG_4934.JPG
          Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng báo cáo kết quả hoạt động

   Hoạt động thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đánh giá một cách khách quan, toàn diện về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, từ đó có những góp ý đối với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời gian còn lại của năm 2020 cũng như
các Nghị quyết trình ra kỳ họp.
    Kính thưa quý vị đại biểu, cử tri và Nhân dân trong tỉnh!
     Chủ tọa kỳ họp và UBND tỉnh đã giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tiếp thu các ý kiến xác đáng và từ đó bổ sung vào các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Kết quả, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định thông qua 24 Nghị quyết với sự thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đã trải qua quy trình chặt chẽ từ xây dựng chính sách, soạn thảo, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Trong số các Nghị quyết đã được ban hành, nhiều nội dung chứa đựng những quy định có sự tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống của người dân.
    Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh với sự nhất trí cao của đại biểu HĐND tỉnh. Chủ tọa kỳ họp đề nghị  đồng chí phải thường xuyên rèn luyện, phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và trau dồi phẩm chất đạo đức, xứng đáng với sự tin cậy, giao phó của Đảng, của Nhà nước và của Nhân dân.
    Kính thưa quý đại biểu, cử tri và Nhân dân trong tỉnh!
    Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ ỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn. Có thể nói năm 2020 là năm của nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn và nặng nề kể từ đầu nhiệm kỳ.
     Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm vẫn chưa đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra, từ đó đặt ra nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm càng khó khăn, nặng nề hơn nữa. Chủ tọa mong muốn các tập thể và mỗi cá nhân quán triệt tinh thần: Càng khó khăn, càng nhiều nhiệm vụ mới thì các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân càng phải thể hiện quyết tâm lớn, đoàn kết thống nhất cao và sự cố gắng vượt bậc, để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
     Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định tại Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, Chủ tọa kỳ họp đề nghị:
    - Tổ chức lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 nhằm định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.
     - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó lưu ý bám sát các tiêu chí đánh giá của Bộ Nội vụ về cải cách hành chính để có các giải pháp cải cách cụ thể, sát thực tiễn; phấn đấu cải thiện điểm số, vị trí xếp hạng về cải cách hành chính, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh; phấn đấu đến hết năm 2020, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2019. Phải tạo được môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển về số lượng, chất lượng; huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: Tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của tỉnh.
    - Thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa và phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; toàn hệ thống chính trị phải thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm để dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế.
     - Đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
    - Đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với xu thế mới.
    Để thực hiện tốt khối lượng công việc lớn và khó khăn, phức tạp trong 6 tháng cuối năm, đề nghị UBND, các ngành, các cấp phải xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn, công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình thực hiện.
     - Trong tháng 7 năm 2020 này, nhiều Luật và văn bản quy phạm pháp luật có tác động sâu rộng đến công tác quản lý nhà nước và tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân có hiệu lực thi hành. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nắm vững và triển khai tại địa phương, đơn vị mình; đảm bảo mỗi cán bộ, công chức phải hiểu rõ, hiểu đầy đủ các quy định của pháp luật, từ đó vận dụng vào công tác nhằm đảm bảo tính thống nhất và tạo thuận lợi cho việc thi hành, tuân thủ pháp luật.
     - Liên quan đến thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình quan trọng quốc gia trên địa bàn tỉnh - trong năm 2020, chúng ta phải đảm đương một khối lượng lớn công việc, do đó cả hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, quan điểm chỉ đạo và nhấn mạnh của Trung ương: Việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, phải tập trung tối đa cho hai nhiệm vụ quan trọng của dự án là chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân và xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn; phải thực hiện đúng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân hết số vốn 23 ngàn tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật.
     - Thường trực HĐND cần phối hợp chặt chẽ với UBND chuẩn bị tốt cho việc tổ chức kỳ họp cuối năm. Để nâng cao chất lượng xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, công tác chuẩn bị phải tiến hành ngay từ thời điểm hiện nay và bám sát quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; cần nâng cao chất lượng phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc thẩm định, thẩm tra văn bản và giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến nhiều cơ quan.
     Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước.
     Đề nghị các vị đại biểu kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan hữu quan và hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của người đại biểu Nhân dân.
     Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, các vị khách quý Trung ương và địa phương, cảm ơn các vị đại biểu, cử tri, các cơ quan báo, đài, các anh chị em phục vụ và toàn thể cử tri tỉnh nhà đã quan tâm theo dõi, đóng góp quan trọng vào thành công của kỳ họp. Kính chúc tất cả quý vị và nhân dân tỉnh nhà dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX. Xin trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Thị Oanh