Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giám sát chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 tại UBND huyện Cẩm Mỹ

Đăng ngày: 26/05/2020
​Thực hiện Chương trình giám sát năm 2020, sáng nay tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Cẩm Mỹ, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 116/Nq-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030.

​    Đoàn giám sát do ông Nguyễn Sơn Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; cùng tham dự Đoàn có các ông, bà là Thành viên Thường trực, Trưởng các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Qua báo cáo UBND huyện cẩm Mỹ về kết quả thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030, trong đó, mục tiêu là tập trung xây dựng đô thị Long Giao đến năm 2020 đạt tiêu chí đô thị loại V, cho thấy: UBND huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức tuyên truyền, triển khai đến các phòng, ban cơ quan chuyên môn, UBND các xã và quần chung nhân dân trên địa bàn; triển khai thực hiện công tác quy hoạch và lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/2020. Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về giáo dục, y tế, văn hóa, hạ tầng giao thông; kêu gọi thu hút đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn mới để từng bước đạt các tiêu chí đô thị loại V theo quy định. Trong giai đoạn 2014-2020, huyện đã tập trung huy động được 673,61 tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, giáo dục, điện, cấp thoát nước, y tế, cây xanh đô thị. Trong đó vốn Trung ương 274,6 tỷ đồng, vốn tỉnh 233,417, vốn huyện 80,596. Tổng nguồn vốn xã hội hóa là 465 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động trong nhân dân 380 tỷ đồng, vốn Doanh nghiệp 85 tỷ đồng. Tại thời điểm giám sát Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị trấn Long Giao đã được UBND huyện trình Sở Xây dựng thẩm định theo quy định.

IMG_4633.JPG
Ông Nguyễn Sơn Hùng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 
 phát biểu tạii buổi giám sát 

Tuy nhiên, ngoài kết quả đạt được nêu trên cũng còn một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng xã Long Giao đạt tiêu chí đô thị loại V để nâng cấp lên thị trấn, như: Công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng còn chậm, do việc huy động, bố trí nguồn vốn cho đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giữa các xã của huyện với các vùng lân cận còn nhiều hạn chế thiếu sự kết nối và chưa đồng bộ; công tác rà soát quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, lập đề án nâng loại và nâng cấp độ thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 116/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tiến độ còn chậm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HđND tỉnh, TRưởng đoàn giám sát đề nghị, UBND huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về quy hoạch xây dựng đô thị Long Giao đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Tiếp tục rà soát triển khai quy hoạch theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị Long Giao là một đô thị hiện đại có cơ sở hạ tầng xã hội đồng bộ, đạt tiêu chuẩn độ thị loại V đến năm 2030. Tập trung huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, sớm triển khai các dự án thương mại dịch vụ. Sớm triển khai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hành chính pháp lý công nhận đô thị đạt tiêu chí đô thị loại V và thành lập thị trấn Long Giao theo quy định.

Xuân Huyên