Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX

Đăng ngày: 11/12/2019
​Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh theo quy định. 
 

​      Qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri do các Tổ đại biểu chuyển về, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển 44 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Đến nay, UBND tỉnh đã báo cáo trả lời 44/44 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương về Thường trực HĐND tỉnh.

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát, khảo sát nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã họp thống nhất kết luận giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh: Có 26/44 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng chỉ đạo hoàn thành việc giải quyết, chiếm tỷ lệ 59,09%. Có 14/44 ý kiến, kiến nghị của cử tri cần có thời gian, lộ trình để các sở, ngành triển khai, thực hiện và đề nghị UBND tiếp tục chỉ đạo giải quyết, chiếm tỷ lệ 31,81%, như: Tình trạng các bệnh viện trên địa bàn tỉnh còn thu tiền tạm ứng của bệnh nhân bảo hiểm y tế; việc các cơ sở sản xuất gạch sét đất nung trên địa bàn thành phố Biên Hòa gây ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm, chậm thực hiện di dời ra khỏi khu dân cư; thực hiện việc đánh giá hiệu quả đầu tư dự án Tổng kho trung chuyển Miền Đông làm cơ sở để điểu chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tế; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và tiến độ thực hiện dự án trung tâm thương mại Long Khánh do Công ty cổ phần Intimex Việt Nam làm chủ đầu tư. Có 04/44 ý kiến nội dung trả lời chưa sát hoặc chưa đầy đủ với nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri, chiếm tỷ lệ 14,5% như: kiến nghị xem xét không thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sớm chi trả tiền hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân thuộc dự án cải tạo và khôi phục Quốc lộ 20 (đoạn qua huyện Định Quán); thực hiện dự án nạo vét suối Nước Trong và dự án khu dân cư xã An Hòa do Tổng công ty IDICO làm chủ đầu tư.

Đánh giá hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, thực hiện các quy định của pháp luật các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện thực hiện theo trình tự, chặt chẽ, có sự đánh giá toàn diện, sâu sắc về từng nội dung trước khi thông tin đến cử tri.  

Qua giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri cho thấy, bên cạnh việc kịp thời ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh, việc trả lời các phản ánh, kiến nghị đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cử tri. Qua đó, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc xem xét, nghiên cứu trả lời cử tri với trách nhiệm cao và đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, như: Kiến nghị xem xét trợ cấp hàng tháng cho bệnh nhân ung thư; về số lần được đăng ký tham gia đào tạo thuộc Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; việc đưa đón trẻ em đi học tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh; việc hỗ trợ nuôi dưỡng người có công cách mạng có tỷ lệ thương tật từ 75% trở lên; giải pháp để ngăn chặn, phòng tránh nạn bạo hành và xâm hại tình dục đối với trẻ em; về đơn giá lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt; chủ chương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; việc cấp kinh phí hỗ trợ cho hoạt động Nhà văn hóa - khu thể thao khu phố; hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc thực hiện quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.

images2246712_IMG_5303a.jpg
Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, ngoài kết quả nêu trên, việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh còn có những hạn chế nhất định như công tác tập hợp, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri của cơ quan tham mưu đôi lúc còn chậm. Một số nội dung trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri chưa sát, chưa đúng với phản ánh của cử tri, dẫn đến tỷ lệ ý kiến đã được giải quyết hoàn thành mới đạt 59,09%; nội dung trả lời chưa sát hoặc chưa đầy đủ theo phản ánh kiến nghị của cử tri chiếm tỷ lệ 14,5%; số ý kiến tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết do cần có thời gian, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện, chiếm  tỷ lệ 31,81%./.

Xuân Huyên