Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh lĩnh vực văn hóa - xã hội

Đăng ngày: 29/05/2020
  ​ Thực hiện văn bản số 178/HĐND-VP ngày 17/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh. Qua xem xét nội dung trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh tại Báo cáo số 3284/BC-UBND ngày 27/3/2020; báo cáo kết quả giám sát ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh của Thường trực HĐND huyện Tân Phú, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có báo cáo kết quả giám sát gửi Thường trực HĐND tỉnh như sau​  
 

​       Tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh, qua tổng hợp cho thấy, có 04 ý kiến cử tri liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội. Qua giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất với 03/04 nội dung trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh về các nội dung: Thông tin giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Quân y 7B và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai của cử tri phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa; hồ sơ xét hưởng chế độ người bị nhiễm dioxin của cử tri xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom; việc xem xét hỗ trợ xây nhà ở cho một số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tà Lài, huyện Tân Phú.

Đối với ý kiến cử tri xã Phú Lập, huyện Tân Phú phản ánh một số trường hợp thông tin trên thẻ BHYT của người dân chưa đầy đủ hoặc sai sót với CMND như: thẻ BHYT chỉ có năm sinh không có ngày tháng, họ và tên có sai chính tả, do đó khi người dân đi khám bệnh thì các cơ sở y tế, bệnh viện không giải quyết và yêu cầu người dân về điều chỉnh mới giải quyết khám, chữa bệnh cho người dân. Cử tri cho biết thẻ BHYT do cơ quan BHYT cấp, nếu có tình trạng không trùng khớp với CMND là lỗi của cơ quan BHYT; cơ sở khám chữa bệnh phải phối hợp với cơ quan BHYT để giải quyết, nếu người dân tự điều chỉnh phải có lộ trình và thời gian cụ thể. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát và có hướng dẫn cũng như tạo điều kiện để người dân được khám, chữa bệnh kịp thời đối với các trường hợp trên.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong trường hợp người tham gia đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh phát sinh sai sót thông tin trên thẻ BHYT, cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH để xác minh, điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT kịp thời khi nhận đủ hồ sơ theo quy định và dữ liệu sẽ được cập nhật kịp thời, liên thông với cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Tuy nhiên, qua báo cáo kết quả giám sát ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh của Thường trực HĐND huyện Tân Phú cho thấy, từ sau đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh đến nay, có 07 trường hợp người dân (xã Phú Lập, huyện Tân Phú) bị từ chối tiếp nhận khám bệnh BHYT tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú và Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán vì lý do sai sót một số thông tin trên thẻ BHYT so với Chứng minh nhân dân.

Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Bảo hiểm xã hội và ngành Y tế phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn đối với các đại lý BHYT, các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm phối hợp tốt, chặt chẽ để xử lý kịp thời những sai sót về thông tin trên thẻ BHYT đảm bảo các quyền lợi khi người dân đi khám, chữa bệnh BHYT.

Đức Thể