Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án xử lý chất thải

Đăng ngày: 25/09/2019
​Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Sơn Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, giám sát các dự án xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh.
 

​      Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, về quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 9 dự án khu xử lý chất thải (KXL), với tổng diện tích là 439,51 ha. Tại thời điểm khảo sát, có 07 khu xử lý chất thải đang hoạt động là: (1) KXL chất thải xã Quang Trung, huyện Thống Nhất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, (2) KXL xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu của Công ty Cổ phần môi trường Sonadezi, (3) KXL xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom của Công ty TNHH Tài Tiến, (4) KXL xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ của Công ty TNHH Thương mại Môi trường Thiên Phước, (5) KXL xã Bàu Cạn, huyện Long Thành của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc Thiên Long, (6) KXL xã Túc Trưng, huyện Định Quán của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đa Lộc, (7) KXL xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc của Công ty TNHH Cù Lao Xanh. Có 02 khu xử lý đã ngưng hoạt động là Khu xử lý phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa của Công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh, đã ngưng tiếp nhận từ ngày 01/02/2018 để di dời về KXL xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu và Khu xử lý xã Phú Thanh, huyện Tân Phú của Công ty TNHH TM-XD Đa Lộc. Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, các dự án trên được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ đầu tư đã tiến hành đầu tư xây dựng dự án và đi vào hoạt động, bước đầu đã tổ chức thu gom và xử lý được cơ bản khối lượng rác sinh hoạt phát sinh trên địa bàn. Hiện tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh bình quân khoảng 1.700 tấn/ngày, trong đó tỷ lệ xử lý bằng công nghệ đốt 7%, làm mùn phân compost là 50%, chôn lấp là 43%.

IMG_3459.JPG
Đoàn khảo sát dự án 
KXL xã Túc Trưng, huyện Định Quán của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đa Lộc

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện với nhiều giải pháp, nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc thu gom các loại rác thải phát sinh, góp phần bảo vệ và ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Tuy nhiên, qua khảo sát, giám sát, cho thấy tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt còn chiếm tỷ lệ 43% toàn tỉnh (chỉ tiêu Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của tỉnh Đồng Nai là dưới 30%).

Qua ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, nguyên  nhân về tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt còn cao là công tác quản lý chất thải rắn chưa có sự gắn kết, phối hợp kịp thời, chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương; việc thực hiện các quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho người dân còn chậm. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiến độ triển khai thực hiện dự án của các chủ đầu tư, như: Một số hạng mục công trình chưa đảm bảo theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy chứng nhận đầu tư được duyệt; chủ đầu tư chưa quan tâm thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định, chưa quan tâm xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chủ yếu tập trung xử lý chất thải công nghiệp thông thường và nguy hại; chậm hoặc chưa đầu tư các công nghệ xử lý rác tiên tiến, thân thiện với môi trường để từng bước giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp theo mục tiêu của tỉnh...

IMG_3480.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi làm việc
 với Sở Tài nguyên và Môi trường


Phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đảm bảo thiết thực, hiệu quả và lâu dài. Theo dõi chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt về khu xử lý; việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt của các KXL. Trên cơ sở công suất và khả năng tiếp nhận của các khu xử lý đánh giá việc thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh, để đảm bảo các KXL hoạt động ổn định, liên tục, thực hiện đúng cam kết về đầu tư, lắp đặt các công nghệ xử lý rác tiên tiến (đốt, tái chế, làm phân compost); từng bước giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp theo mục tiêu của tỉnh, trong đó tập trung các giải pháp để đạt chỉ tiêu về môi trường năm 2019 theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Xuân Huyên