Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 12

Đăng ngày: 29/10/2019
​Do yêu cầu thực tiễn về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, hôm nay, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường). 

​     Sáng ngày 29/10/2019, HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp thứ 12 (bất thường). Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.      IMG_2396.JPG
                        Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu thảo luận

    Theo đó, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí đã đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2019, trong 10 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND từ sau kỳ họp thứ 11 đến nay đã tạo được nhiều kết quả tích cực; tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống của nhân dân đã có nhiều cải thiện; các chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ; quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng đã phát sinh một số vấn đề quan trọng cần được HĐND xem xét, quyết định để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
     Thường trực HĐND đã họp bàn, thống nhất với UBND, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, lựa chọn một số nội dung quan trọng, cấp bách phát sinh giữa 02 kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp hôm nay.
     Cụ thể, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định 04 nội dung về: Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương khối tỉnh năm 2019; quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B trên địa bàn; bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa; điều chỉnh mục tiêu đầu tư trong dự án thu hồi đất và điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án và quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
     Tuy đây không là kỳ họp thường kỳ, thời gian kỳ họp diễn ra trong một buổi, song có ý nghĩa và tác động trực tiếp đến việc chỉnh trang đô thị phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương và trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương trong nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó, việc xem xét, quyết định 04 nội dung quan trọng này đòi hỏi mỗi đại biểu tham dự kỳ họp phải có sự nghiên cứu sâu trên tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện bản lĩnh, chính kiến, tập trung thảo luận, tranh luận, phân tích làm rõ tính cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp với thực tiễn và cân nhắc thật kỹ để đưa ra những quyết định đúng đắn đối với từng nội dung của kỳ họp, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri; giúp cho việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh chất lượng, hiệu quả và hiệu lực cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của đời sống xã hội.

       Nguyễn Thị Oanh