Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Hoàn thành chương trình Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện Long Thành

Đăng ngày: 22/12/2020
​Sáng ngày 17/12/2020, HĐND huyện Long Thành đã khai mạc Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện để thông qua một số Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và nghị quyết thường kỳ.
 

​Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện đối với 09 nội dung, gồm có: về nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 trên địa bàn huyện; về điều chỉnh bổ sung dự toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2020 (đợt 2); về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 (đợt 4); về điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 3); về cho ý kiến nội dung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đối với chỉ tiêu đất khu công nghiệp huyện Long Thành; về việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Long Thành.

 kh Long tHanh thu 20.jpg
Quang cảnh Chủ tọa ​Kỳ họp điều hành chương trình làm việc

Qua thảo luận, đại biểu HĐND huyện đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện; đồng thời, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến để việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện được thuận lợi và hiệu quả trong thời gian tới.

Kết quả kỳ họp, ngày 18/12/2020, HĐND huyện đã quyết nghị thông qua 12 nghị quyết, gồm: (1) Nghị quyết về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2021; (2) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2020 (đợt 2); (3) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp dưới năm 2021; (4) Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 (đợt 4); (5) Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 3); (6) Nghị quyết về cho ý kiến nội dung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; (7) Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; (8) Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đối với chỉ tiêu đất khu công nghiệp huyện Long Thành; (9) Nghị quyết về việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Long Thành; (10) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện năm 2021; (11) Nghị quyết về Chương trình hoạt động và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021; (12) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu trong việc phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; ghi nhận những cố gắng và trách nhiệm của UBND huyện; đồng thời đề nghị UBND huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định, bám sát định hướng, nhiệm vụ và lộ trình đã xác định. Đặc biệt, với việc thông qua các nội dung trên sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm giám sát và thực hiện Nghị quyết theo quy định nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lê Anh Khoa