Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 09/10/2020
​  Sau 01 buổi làm việc, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

​ 

  Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 02 nội dung: về ngưng hiệu lực đối với Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, về việc thành lập thị trấn Long Giao trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số xã Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
IMG_6058.JPG
Ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
thảo luận tại kỳ họp

  Qua thảo luận, đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu, xem xét các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng thời, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến để việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh được thuận lợi và hiệu quả trong thời gian tới.
  Kết quả kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 06 nghị quyết gồm: 02 nghị quyết chuyên đề và 04 nghị quyết về công tác nhân sự. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; trong đó có 01 Nghị quyết được ban hành theo trình tự rút gọn để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 
IMG_6167.JPG
Các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh chúc mừng các đồng chí vừa được miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
 Ủy viên UBND tỉnh 

  Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm nghiêm túc của đại biểu trong việc phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận đối với các nội dung trình tại kỳ họp và đã nhất trí lựa chọn người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bầu đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh; đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:
 -   Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai đảm bảo hiệu lực thi hành của Nghị quyết và theo đúng kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó giao cho UBND tỉnh có hướng dẫn theo đề nghị của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.
 - Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 -   Đề nghị UBND, các ngành, các cấp rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian qua, xác định những nhiệm vụ giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2020 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

 

  Ngọc Diệp