Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Hoạt động của HĐND huyện nhơn trạch từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Đăng ngày: 02/03/2020
  ​Thực hiện chương trình giám sát năm 2020, ngày 25/02/2020 Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Sơn Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Nhơn Trạch theo Quyết định số 06/QĐ-HĐND ngày 13/02/2020 của Thường trực HĐND tỉnh.
 

Qua báo cáo của Thường trực HĐND huyện cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tổng số đại biểu HĐND huyện còn còn 37 đại biểu, có 03 đại biểu HĐND huyện được miễn nhiệm đại biểu HĐND do chuyển công tác; HĐND huyện đã tổ chức thành công 13 kỳ họp, ban hành 85 nghị quyết; trong đó, có 05 kỳ họp bất thường để xem xét các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và công tác nhân sự tại địa phương.

IMG_4251.JPG
Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát, cho rằng hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn được triển khai thực hiện tương đối đầy đủ trên các mặt; công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND cấp huyện, cấp chỉ đạo chặt chẽ, có sự phối hợp với UBMTTQVN, UBND cùng cấp tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp; thực hiện quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành nghị quyết của HĐND cơ bản theo quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, hoạt động chất vấn tại kỳ họp, hoạt động giám sát đã tập trung vào những vấn đề quan trọng, được cử tri quan tâm và có tác động tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy trong quá trình hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, còn một số hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động HĐND hai cấp nói chung, như: Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND chưa đều, hiệu quả chưa cao, nhất là trong hoạt động giám sát và việc giám sát trả lời ý kiến cử tri. Việc theo dõi thực hiện kết luận giám sát, kiến nghị sau giám sát và việc giám sát kết quả trả lời ý kiến cử tri chưa được thực hiện thường xuyên nên tỷ lệ thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị còn thấp.

IMG_4287.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng kết luận tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn giám sát, ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị, cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với hoạt động của HĐND nói chung; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND nhất là đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến tình hình ANTT, phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân trên địa bàn. Thường trực, các Ban HĐND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua để thực hiện tốt chức năng quyết định tại địa phương, đồng thời, sớm khắc phục một số hạn chế nêu trên; nghiên cứu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 về cơ cấu tổ chức, bộ máy của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn để chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội Đảng sắp tới.

Xuân Huyên