Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Hoạt động giám sát, thảo luận của HĐND liên quan đến xây dựng Văn hóa

Đăng ngày: 15/05/2020
​Trong 15 năm qua, Thường trực HĐND và Ban Văn hóa Xã hội đã tổ chức 07 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề liên quan trực tiếp đến gia đình như sau:

​    Trong 15 năm qua, Thường trực HĐND và Ban Văn hóa Xã hội đã tổ chức 07 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề liên quan trực tiếp đến gia đình như sau: Giám sát kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình hàng năm; giám sát tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009-2015 trên địa bàn huyện Trảng Bom; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND về đề án phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục- đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, dạy nghề, dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến 2010; khảo sát một số gia đình chính sách thuộc bộ phận nghèo trên địa bàn huyện Long Thành; giám sát việc thực hiện công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh; giám sát về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
    Ngoài giám sát trực tiếp như trên, HĐND có nhiều cuộc giám sát liên quan gián tiếp đến công tác gia đình như: Giám sát công tác phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (thực hiện hàng năm); giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tại các bệnh viện; giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan đến công tác gia đình.
    - Năm 2007, tại kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh khóa VII chất vấn về công tác bình xét, công nhận gia đình Văn hóa. Theo đó, HĐND tỉn đánh giá chỉ tiêu xây dựng ấp, khu phố Văn hóa và hộ gia đình văn hóa, đạt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Tuy nhiên, vẫn cò  nhiều ý kiến cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng đánh giá và công nhận ấp văn hóa, khu phố văn hóa không đúng thực chất; việc bình xét cuối năm còn có biểu hiện của căn bệnh thành tích.
    Lãnh đạo ngành trả lời chất vấn là Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, qua đó có những góp ý, kiến nghị đối với ngành Văn hóa để phấn đấu xây dựng môi trường văn hóa thực sự trong cộng đồng dân cư và để chính người dân trong các ấp, khu phố nhận thấy việc được công nhận là xứng đáng.
   - Tại các kỳ họp HĐND, các đại biểu có nhiều ý kiến thảo luận và được lãnh đạo các ngành, UBND tỉnh trao đổi, giải trình có liên quan đến gia đình như: Việc đảm bảo an ninh trật tự xã hội gắn với công tác quản lý, giáo dục thành viên của các gia đình; tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình; thực hiện chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa gắp với xây dựng nông thôn mới; cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng …
    Ngoài hai hoạt động chính là quyết định và giám sát liên quan đến công tác gia đình như báo cáo nêu trên; Đảng đoàn lãnh đạo HĐND thực hiện nhiều hoạt động khác có liên quan như:
    - Tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử của đại biểu; tiếp xúc cử tri chuyên đề để lắng nghe và xử lý các ý kiến liên quan đến xây dựng, phát triển gia đình và cộng đồng.
   - Điều chỉnh kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình (thực hiện tại một số năm);
    - Phối hợp tổ chức hoạt động Về nguồn, thăm hỏi gia đình chính sách, giáo dục truyền thống Cách mạng nhân ngày kỷ niệm các ngày Lễ lớn; các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam.
    Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, Đảng đoàn HĐND tỉnh tự đánh giá đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình gắn với việc xây dựng gia đình.
    Chức năng, nhiệm vụ của HĐND gồm các hoạt động chủ yếu là giám sát và quyết định; phạm vi hoạt động rộng, bao trùm đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tuy nhiên do xác định tầm quan trọng của công tác gia đình, Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan nhằm tác động, góp phần tích cực vào việc xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnh.
    Với việc HĐND tỉnh kịp thời ban hành các chế độ, chính sách hỗ trợ gia đình và giám sát việc thực hiện các chính sách đó để kịp thời có những kiến nghị đã đảm bảo cho các chính sách đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng tích cực đến gia đình nói riêng và sự ổn định, phát triển của địa phương nói chung.

​Nguyễn Thị Oanh