Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Hội nghị giao ban giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện năm 2019

Đăng ngày: 12/02/2020
​Thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh, ngày 11 tháng 02 năm 2020, tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp năm 2019 giữa Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện.

​     Nhìn chung, công tác phối hợp được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra; qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh phối hợp tổ chức thành công 6 kỳ họp; qua đó, HĐND tỉnh đã xem xét và quyết nghị thông qua 58 nghị quyết, trong đó có 23 nghị quyết quy phạm pháp luật. Hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND hai cấp, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong việc xem xét, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, qua đó đưa ra các kiến nghị giám sát có tính khả thi; các kết luận giám sát đã cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, các ngành và được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác tiếp xúc cử tri được phối hợp tổ chức chu đáo; tạo thuận lợi cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú; ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý và trả lời theo quy định. Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được HĐND hai cấp, Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh chú trọng phối hợp thực hiện.

giao ban.jpg
Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện trong năm 2019 còn một số hạn chế như:

Việc xây dựng một số dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình, báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2019 chưa được chu đáo, chất lượng chưa cao nên  phải điều chỉnh, sửa đổi nhiều nội dung.

Việc ban hành một vài nghị quyết còn sai sót, phải chỉnh sửa do trong quá trình soạn thảo, các cơ quan trình xây dựng nghị quyết và cơ quan tham mưu chưa rà soát kỹ các quy trình, quy định pháp luật;

Tài liệu tiếp xúc cử tri gửi đến các đại biểu chưa kịp thời do số lượng ý kiến cử tri phản ánh tại mỗi đợt tiếp xúc nhiều, liên quan tới nhiều cơ quan đơn vị nên việc hoàn thiện chuyển tài liệu của UBND tỉnh đến Thường trực HĐND tỉnh chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, một số nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số cơ quan còn chung chung, chưa được sự đồng thuận của cử tri.

IMG_4126.JPG
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Công tác tham gia, phối hợp khảo sát, giám sát giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với Thường trực và các Ban HĐND tỉnh chưa nhiều; còn nội dung giám sát của Ban HĐND, Đoàn ĐBQH và tổ chức đoàn thể của MTTQ trùng lắp (nội dung giám sát về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em); một số nội dung giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH chưa bố trí thời gian tham dự đầy đủ do trùng với thời gian giám sát và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong năm 2019, chủ trì hội nghị lưu ý một số nội dung trong công tác phối hợp năm 2020 như: Trong hoạt động phối hợp tổ chức kỳ họp, xây dựng và triển khai Nghị quyết: UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành chủ động tham mưu chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định để phục vụ công tác thẩm tra. Trong hoạt động khảo sát, giám sát  phải thực chất, đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm…​


Lê Lài