Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Huyện Cẩm Mỹ bổ sung giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020

Đăng ngày: 04/08/2020
​​Năm 2020, phấn đấu tăng số người tham gia BHYT phấn đấu đạt tỷ lệ 90% theo Nghị quyết đề ra.​

​    Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện Cẩm Mỹ, trên cơ sở Tờ trình của UBND huyện và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020, 100% đại biểu HĐND huyện có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 của huyện Cẩm Mỹ tại Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 12/6/2020 của UBND huyện, gồm:

1. Về lĩnh vực kinh tế: Đầu tư mở rộng bê tông hóa kênh mương nội đồng tại một số xã trọng điểm, theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất phát triển vụ Mùa, vụ Đông Xuân 2020-2021; tập trung triển khai thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã 1 sản phẩm, nhằm xác định lợi thế tại từng địa phương để đầu tư phát triển từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, trước mắt là các biện pháp phòng ngừa bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát trong năm 2020. Kiểm tra tiến độ thực hiện 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao, tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án nâng cấp hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn một số xã. Hoàn thành công tác lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cẩm Mỹ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là tình hình xây dựng trên đất nông nghiệp;

hinh 1.jpg
Vườn trồng bưởi của hộ d​ân trên địa bàn xã Thừa Đức thực hiện theo chương trình quôc gia mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp

Kiểm tra, giám sát về môi trường, đặc biệt là tình hình ô nhiễm mỗi trường trong chăn nuôi. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý đầu tư công, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, thời gian thi công công trình. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19 nhằm tăng thu nhập phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người lao động. Phấn đấu thu đạt vượt chỉ tiêu ngân sách Nhà nước năm 2020, tập trung khai thác tốt các nguồn thu, nhất là các nguồn thu liên quan về đất (thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ…).

2. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội: Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới. Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thông tin ở cơ sở để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường nhằm áp dụng các biện pháp xử lý hiệu quả, khống chế không để bùng phát lây lan; đảm bảo đầy đủ cơ số chống dịch, cơ sở vật chất, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị, thuốc men để đáp ứng kịp thời khi có dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, phòng khám đa khoa khu vực Sông Ray và các Trạm Y tế xã nhằm đảm bảo cho mọi người dân trong huyện, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em và phụ nữ, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngày càng cao hơn. Tập trung các giải pháp nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngay tại cơ sở và ở từng địa bàn, từng cụm dân cư. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện, nhất là trong dịp Tết Trung thu năm 2020.

 3. Về cải cách hành chính Nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước: Tăng cường công tác kiểm tra công vụ đột xuất các cơ quan, đơn vị; quan tâm công tác cải cách hành chính Nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn huyện, xã và cổng thông tin điện tử huyện; Rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục chuẩn hóa việc công khai quá trình tiếp nhận và kết quả giải quyết TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị, địa phương đảm bảo thông tin chính xác, đồng bộ giữa phần mềm EGov, trên cổng thông tin điện tử, trên phần mềm Zalo. Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức công vụ và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Về công tác tư pháp, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo: Kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, công khai kết luận thanh tra. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Chỉ đạo các ngành chức năng tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến đất đai, đền bù, giải tỏa, ô nhiễm môi trường… Nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc trực tiếp đối thoại với người dân, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh, trật tự.

5. Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Chủ động nắm tình hình, phân tích, dự báo và có phương án, biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, làm trong sạch địa bàn. Tăng cường công tác an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc và ANNT tại các địa bàn trọng điểm; hạn chế tối đa tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, cháy nổ và tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đề nghị quyết triển khai thực hiện có hiệu quả, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân huyện.

 Nguyễn Bình