Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của Thường trực HĐND huyện Long Thành

Đăng ngày: 30/05/2020
​Thực hiện văn bản số 53/HĐND-VP ngày 13/02/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phối hợp giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm trong 06 tháng đầu năm 2020 và văn bản số 20/HĐND-VP ngày 20/3/2020, Thường trực HĐND huyện Trảng Bom đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện phối hợp với Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện tổng hợp báo cáo về nội dung tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm từ năm 2019 đến nay trên địa bàn huyện
 

​    Do  thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15-CT/TTg và Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn giám của Thường trực HĐND huyện không tiến hành giám sát trực tiếp các đơn vị được giám sát theo kế hoạch mà thực hiện giám sát thông qua báo cáo.

Trong năm 2019 và đầu năm 2020, các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản chi đạo của cấp trên trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử và tích cực thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành trên địa bàn huyện, không để xảy ra trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm, kịp thời đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Cụ thể, từ năm 2019 đến thời điểm báo cáo (tháng 4/2020), tổng thụ lý kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là: 179 tin (cũ 19 tin, mới 158, phục hồi 3 tin). trong đó: số đơn tố giác của cá nhân: 23 tin; tin báo của cơ quan, tổ chức: 48 tin; số đơn do Công an xã, phường, thị trấn tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản chuyển cho Cơ quan điều tra: 96 tin; số vụ Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm: 12 tin. Đã giải quyết 157 tin, trong đó: số vụ đã khởi tố vụ án hình sự: 65 tin, số vụ việc không khởi tố vụ án: 82 tin, số vụ việc tạm đình chỉ giải quyết: 08 tin, số đơn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không thuộc thẩm quyền chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 02 tin; số còn lại 22 tin (trong hạn luật định).

Công tác phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực nghiệm điều tra: Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra đã phối hợp thực hiện việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực nghiệm điều tra đúng quy định. Trong kỳ đã tham gia khám nghiệm 395 hiện trường, khám nghiệm tử thi: 104 và thực nghiệm điều tra 06 vụ.

Công tác phối hợp trong việc bắt khẩn cấp, phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp: việc chuyển hồ sơ đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan điều tra cũng như việc phê chuẩn của Viện kiểm sát đối với các quyết định của Cơ quan điều tra đã được thực hiện theo đúng quy định. Trong kỳ Cơ quan điều tra đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là 79 trường hợp, không có trường hợp nào Viện kiểm sát ra Quyết định không phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan điều tra.

Công tác phối hợp trong việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và kiểm sát việc khởi tố vụ án, bị can: khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tố tụng và gửi hồ sơ tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát đúng thời hạn 24 giờ theo quy định. Trong tất cả các vụ án, trước khi phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Kiểm sát viên đều trực tiếp ghi lời khai hoặc tham gia cùng Điều tra viên lấy lời khai người bị đề nghị khởi tố nhằm cũng cố chứng cứ, đảm bảo không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Kiểm sát viên và Điều tra viên đã phối hợp chặt chẽ với nhau. Đối với những vụ án còn vướng mắc trong việc đánh giá chứng cứ, Kiểm sát viên và Điều tra viên đã kịp thời trao đổi và báo cáo Lãnh đạo từng Cơ quan. Nếu có vướng mắc thì đưa ra họp 03 ngành tố tụng để trao đổi quan điểm về đường lối giải quyết.

Từ năm 2019 đến nay đã khởi tố 333 vụ án/ 684 bị can; Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đã ra quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án: 0 vụ, hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can: 07 bị can. Truy tố đã thụ lý: 254 vụ/ 558 bị can, Viện kiểm sát đã truy tố 240 vụ/493 bị can, số vụ không truy tố: 0 vụ. Số vụ còn lại đang trong thời hạn truy tố: 14 vụ/ 65 bị can. Xét xử 204 vụ/ 397 bị can, số vụ đã xét xử nhưng quá thời hạn giải quyết: 0 vụ; số vụ còn tồn trong thời hạn quy định: 30 vụ/ 76 bị can, số vụ tồn quá thời hạn quy định: 0 vụ; số vụ Tòa án xét xử cho hưởng án treo: 26 vụ/ 28 bị can, số vụ Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm xét xử án treo, Viện kiểm sát kháng nghị: 02 vụ, kết quả xét xử phúc thẩm: Chưa có kết quả, số bản án qua xét xử phúc thẩm hủy, sửa án: 0 vụ; số vụ án đình chỉ xét xử: 02/02 bị can vụ (bị hại rút yêu cầu khởi tố); số vụ Tòa trả Viện kiểm sát điều tra bổ sung: 13 vụ; số vụ qua điều tra bổ sung dẫn tới việc đình chỉ vụ án của Viện kiểm sát nhân dân: 0 vụ; kết quả tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động: 05 vụ (án ma túy).

  Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện tương đối chặt chẽ trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa cũng được nâng lên. Công tác việc tạm giữ tạm giam và thi hành án được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra quá hạn tạm giữ tạm giam, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, giải quyết kịp thời các vụ án khó khăn, phức tạp. Hạn chế việc điều tra bổ sung, không để xảy ra Tòa tuyên không phạm tội. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế nhất định như: một số trường hợp vụ việc tuy không quá hạn nhưng Kiểm sát viên, Điều tra viên chưa chủ động, kịp thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết tiến độ kiểm tra, xác minh trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra vụ án; công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm vẫn còn một số trường hợp do Công an xã, Thị trấn, Đồn KCN tiếp nhận tin chuyển chậm cho cơ quan điều tra.

Qua giám sát, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã có kiến nghị cụ thể đối với UBND huyện, Công an, VKSND, TAND huyện Long Thành nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên và tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử và quy chế phối hợp liên ngành của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Lê Anh Khoa

 ​