Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả giám sát năm 2018 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 10/12/2018
​Năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát tại các kỳ họp thông qua xem xét báo cáo, chất vấn xem xét việc trả lời chất vấn và chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức 108 cuộc kiểm tra, khảo sát, giám sát về 42 nội dung giữa hai kỳ họp HĐND

Giám sát tại kỳ họp

Tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các báo cáo chuyên đề theo quy định. Các báo cáo của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận tại kỳ họp. Qua đó, đại biểu HĐND tỉnh có đánh giá một cách chi tiết, cụ thể về những kết quả đạt được và kiến nghị những biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác của các cơ quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, việc thực hiện lời hứa đối với Nhân dân, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 8, các đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn các thành viên UBND tỉnh về 10 nội dung: Tổ chức điều trị methadone tại huyện Xuân Lộc và huyện cẩm Mỹ; vấn đề ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Dầu Giây; việc đầu tư lưới điện hạ thế; việc thực hiện chương trình phát triến nhà ở; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; tình hình an ninh trật tự; an toàn thực phẩm; công tác quản lý môi trường; hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng gian, hàng giả. Ngoài ra, đại biểu HĐND tỉnh còn chất vấn 11 nội dung bằng văn bản đối với các thành viên UBND tỉnh. Căn cứ vào kết quả chất vấn, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó, nêu rõ nội dung và trách nhiệm phải thực hiện của người được chất vấn cũng như của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND trong việc theo dõi, giám sát việc thực hiện lời hứa chất vấn.

db chat van.JPG
Đại biểu Hồ Thanh Trúc - Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Định Quán chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Giám sát giữa hai kỳ họp

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức 108 cuộc kiểm tra, khảo sát, giám sát về 42 nội dung theo chương trình và phát sinh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiến nghị của cử tri và công dân (giảm 7,7% số cuộc và 8,7% số nội dung so với năm 2017). Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 14 cuộc khảo sát, giám sát về 06 nội dung; Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức 18 cuộc khảo sát, giám sát về 07 nội dung; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì và phối hợp tổ chức 35 cuộc khảo sát, giám sát về 07 nội dung; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì và phối hợp tổ chức 18 cuộc khảo sát về 06 nội dung; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 23 cuộc khảo sát, giám sát về 19 nội dung. 

giam sat 2.JPG 
Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ truyền thống
 

Một số nội dung giám sát như: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ 600 quản lý; về thu hút đầu tư, cấp phép đầu tư và tình hình sử dụng lao động trong các khu công nghiệp; việc thực hiện pháp luật về tố tụng hành chính khi tham gia các vụ àn hành chính tại Tòa án nhân dân; kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử công cộng, karaoke và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018; kết quả thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn….

Thông qua khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; đồng thời, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Tuyết Anh