Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (lần 1) của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Thành

Đăng ngày: 27/05/2020
​Thực hiện văn bản 178/HĐND-VP ngày 17/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (lần 1), Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Thành báo cáo kết quả cụ thể như sau:​

​    Qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa IX, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Thành đã tổng hợp 02 ý kiến phản ánh của cử tri chuyển Thường trực HĐND tỉnh để đề nghị UBND tỉnh xem xét, trả lời theo thẩm quyền. UBND tỉnh đã có báo cáo số 3284/BC-UBND ngày 27/3/2020 trả lời 01/02 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua xem xét nội dung trả lời của UBND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Long Thành đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện Long Thành khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nội dung phản ánh như sau:

Cử tri xã Long Phước, Long Đức, huyện Long Thành phản ánh: hiện nay, việc phân làn giao thông và bố trí đèn tín hiệu tại nút giao ở 02 đầu thị trấn Long Thành đối với tuyến Quốc lộc 51B, Quốc lộ 51A (cũ) chưa phù hợp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải và Ban ATGT tỉnh đã làm việc với UBND huyện Long Thành, đề nghị UBND huyện Long Thành phối hợp với BVEC và các đơn vị liên quan điều chỉnh lại tín hiệu đèn giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế giao thông. Ngày 26/3/2020, UBND huyện Long thành đã có Văn bản số 2609/UBND-TH thông báo đã hoàn thành việc điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông tại các vị trí trên. Kết quả điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này như sau: đối với nút giao tại mũi tàu Bắc do mật độ phân bổ lượng giao thông theo 04 hướng, trong khi tín hiệu giao thông được đầu tư với hệ thống đèn đếm lùi 02 số (số 99 lùi lại), do đó rất khó khăn trong việc điều chỉnh giờ cho tuyến đường ưu tiên và không ưu tiên. Hiện nay, tuyến ưu tiên là QL51B được điều chỉnh đèn xanh là 50 giây; tuyến QL51A và đường Long Đức được điều chỉnh đèn xanh 43 giây, tăng 3 giây so với trước đây, đồng thời giảm 3 giây (đối với hướng QL51A rẽ vào xã Long Đức và hướng QL51B sang QL51A). Đồng thời, không thể tăng thời gian đèn xanh của tuyến QL51A và tuyến từ UBND xã Long Đức đi ra QL51 nhiều hơn nữa, vì nếu tăng vị trí này sẽ giảm vị trí khác dẫn đến xung đột và nguy cơ kẹt xe trên tuyến QL51. Đối với nút giao mũi tàu Nam: qua kiểm tra nhận thấy việc bố trí số hiệu đếm lùi của các hướng phù hợp cho phương tiện lưu thông.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với nội dung trả lời của UBND tỉnh.

Lê Anh Khoa