Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 14/06/2019
​Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đề ra. Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

​    HĐND tỉnh đã tổ chức 01 kỳ họp thứ 9 - kỳ họp bất thường để xem xét thông qua 04 nghị quyết, cụ thể: Việc điều chỉnh, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã Bình Sơn, Long An, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long Phước, Suối Trầu thuộc huyện Long Thành và thành lập ấp 7 thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đến ngày 15/3/2019; việc phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019; sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2, Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và khoản 4, Mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020.

IMG_0125.JPG
Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc tại kỳ họp thứ 9

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp tổ chức 58 cuộc khảo sát, giám sát về 24 nội dung theo chương trình đề ra, cụ thể: Kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 802/TB-HĐND ngày 21/11/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát công tác QLNN về môi trường và việc triển khai dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục mầm non, tiểu học; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; công tác tạm giữ tạm giam tại Công an huyện Xuân Lộc và Công an thành phố Biên Hòa; kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy; công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai từ năm 2017 đến năm 2019 theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh; công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Định Quán năm 2018; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Trảng Bom, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện KSND trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ; kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành công an, VKSND và TAND huyện Thống Nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Thống Nhất; kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Nhơn Trạch; việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trên địa bàn huyện Xuân Lộc; giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và thực hiện quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018 và quý I/2019; ...Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh còn phối hợp tham gia các Đoàn kiểm tra, khảo sát, giám sát với cơ quan Trung ương, Đoàn ĐBQH, các sở, ngành của tỉnh và HĐND cấp huyện.

IMG_2762.JPG
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực giáo dục tại huyện Nhơn Trạch

Thông qua hoạt động giám sát và phối hợp khảo sát, các Ban HĐND tỉnh đã có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những khó khăn, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; đồng thời kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện theo quy định, kịp thời ghi nhận và xử lý kiến nghị phản ánh của công dân. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 77 lượt công dân (01 tập thể và 76 cá nhân) đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Thông qua tiếp công dân và tiếp nhận qua đường bưu điện, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 209 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến: Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án; công tác điều tra, xét xử và thi hành án; phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường, tố cáo việc thực thi nhiệm vụ của Thẩm phán, Chánh án TAND cấp huyện. Kết quả đã xử lý 209/209 đơn (đạt tỷ lệ 100%).

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện được chú trọng, qua đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Căn cứ vào kế hoạch, chương trình tổ chức kỳ họp và hoạt động giám sát năm 2019, trong 6 tháng cuối năm 2019, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức kỳ họp, thực hiện khảo sát, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2019 đã đề ra. Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tiễn có thể tổ chức kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng, cấp bách làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương. Đồng thời, phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh gắn với tiếp xúc cử tri nơi cư trú để thu thập nguyện vọng, ý kiến của cử tri.


Lê Lài