Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả hoạt động tháng 2 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 18/02/2020
​Trong tháng 02, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức và ban hành các quyết định khảo sát, giám sát về các nội dung theo chương trình đề ra.

​     Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định giám sát việc tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và huyện Tân Phú, thời gian giám sát vào ngày 25 và 27/02/2020; triển khai văn bản của Đảng đoàn HĐND tỉnh về phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện giám sát về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức 03 cuộc giám s​át công tác bảo đảm ANTT, ATXH trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh ban hành Quyết định giám sát kết quả thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 188/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh, thời gian giám sát vào ngày 04, 06, 10 và ngày 11/03/2020. Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh ban hành Quyết định giám sát kết quả thực hiện đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị thuộc Dự án Đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, thời gian giám sát vào ngày 05, 12 và 13/03/2020.

IMG_4160.JPG
Ông Cao tiến Dũng - C​hủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị giao ban

Thông qua hoạt động khảo sát, giám sát, các Ban HĐND tỉnh đã có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những khó khăn, hạn chế của các đơn vị, địa phương có liên quan; đồng thời kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, góp phần đảm bảo cho Nhân dân trong tỉnh ăn Tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Trong hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo: Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 05 lượt công dân đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Nội dung liên quan đến việc tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc triển khai thực hiện các dự án, cưỡng chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tại các buổi tiếp công dân, đại biểu HĐND tỉnh đã giải thích và hướng dẫn công dân chấp hành quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Thông qua tiếp công dân và tiếp nhận qua đường bưu điện, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 21 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Kết quả đã xử lý 21/21 đơn (đạt tỷ lệ 100%).

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện năm 2019 để đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2019, thảo luận chương trình phối hợp năm 2020; hoàn thành việc đánh giá chất lượng hoạt động và xét khen thưởng đối với đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh năm 2019, đồng thời tham dự các hội nghị do UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị tổ chức; cho ý kiến đối với các nội dung UBND tỉnh trình về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; tiêu chuẩn, định mức, máy móc thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2020 như: Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với các nội dung UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 - kỳ họp bất thường, dự kiến tổ chức vào ngày 20/3/2020; tổ chức các đoàn khảo sát, giám sát theo quy định và thực hiện tiếp công dân theo lịch của Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh.


Lê Lài