Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả thực hiện chính sách đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 16/08/2019
​Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tọa kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, ngày 02 tháng 8 năm 2019, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát đối với Sở Y tế về việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai. Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.
 

Trong những năm qua, trước thực trạng thiếu bác sĩ để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh, năm 2014, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai.

Nhằm thực hiện tốt việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng, Sở Y tế đã tham mưu và ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định. Đồng thời, tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng bằng nhiều hình thức như: Đăng lên website của Sở Y tế; Bản tin sức khỏe; các phương tiện truyền thông; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc; phổ biến tại cuộc họp giao ban hàng tháng của ngành y tế; phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo đại học y dược để thông báo đến các đối tượng biết và đăng ký tham gia.

IMG_3383.JPG
Phó Ban VHXH HĐND tỉnh Đỗ Thị Hòa Bình phát biểu tại buổi giám sát

Qua kết quả giám sát cho thấy, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về đào tạo sinh viên đại học y dược thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Từ khi ban hành Nghị quyết đến tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh đã cử 339 thí sinh tham gia đào tạo đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng. Kết quả đào tạo đến nay đã có 157 sinh viên tốt nghiệp. Ngoài ra, giai đoạn 2017 - 2019, toàn tỉnh đã có 27 bác sĩ được cử đi đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ liên thông tốt nghiệp; các trường hợp tốt nghiệp đã được bố trí về đúng đơn vị công tác trước khi đi học, được phân công nhiệm vụ theo đúng chuyên ngành đào tạo và không có trường hợp nào xin nghỉ việc, chuyển công tác.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai cũng còn một số khó khăn, hạn chế, cần được quan tâm để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Kết quả tuyển sinh và đào tạo hàng năm không đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, bình quân mỗi năm chỉ đào tạo được khoảng từ 20-28 người/năm (mục tiêu Nghị quyết đào tạo 73 người/năm). Không có đối tượng trúng tuyển chính thức vào các trường đại học y, dược tham gia Đề án; 100% đối tượng tham gia Đề án là các trường hợp không trúng tuyển chính thức vào các trường đại học y, dược. Nguyên nhân do chỉ tiêu phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo hàng năm còn thấp; công tác tuyên truyền chưa được sâu, rộng nên số lượng đối tượng đăng ký tham gia đào tạo theo địa chỉ sử dụng không nhiều hơn so với chỉ tiêu được phân bổ, do đó, không lựa chọn được nhiều sinh viên có học lực khá để tham gia Đề án.

IMG_3349.JPG
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuán phát biểu chỉ đạo

Số lượng sinh viên, viên chức vi phạm cam kết còn cao: Có 16 sinh viên bị buộc thôi học, xin thôi học; 36/157 viên chức được phân công công tác vi phạm cam kết (tỷ lệ 22,9%). Nguyên nhân do Sở Y tế chưa kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo sinh viên đại học y dược theo địa chỉ sử dụng để khắc phục các hạn chế giúp nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án; một số đối tượng vi phạm cam kết do khách quan.

Nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế giúp nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, đoàn giám sát đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng theo Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 để có giải pháp tham mưu xây dựng chính sách đào tạo nhân lực ngành y tế trong giai đoạn tiếp theo cho phù hợp Nghị quyết sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2020. Đồng thời kiến nghị Sở Y tế tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách về đào tạo theo địa chỉ sử dụng để các đối tượng biết và đăng ký tham gia; hàng năm, có kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia về chính sách đào tạo theo địa chỉ sử dụng để nâng cao số lượng đối tượng đăng ký tham gia đào tạo theo địa chỉ sử dụng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo để quản lý sinh viên trong quá trình đào tạo, tốt nghiệp; phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng hợp đồng cam kết giữa tỉnh với đối tượng tham gia đào tạo theo địa chỉ sử dụng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm của sinh viên khi tham gia Đề án đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

Đức Thể