Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Khai mạc kỳ họp thứ 17 - kỳ họp bất thường HĐND huyện Long Thành

Đăng ngày: 15/05/2020
 ​Sáng ngày 15/5/2020, HĐND huyện Long Thành đã khai mạc kỳ họp thứ 17 – kỳ họp bất thường HĐND huyện để thông qua một số nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết về công tác nhân sự.​
 ​    Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện đối với 03 nội dung: đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc ngân sách cấp huyện và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và trình bày các thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Long Thành, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Qua thảo luận, đại biểu HĐND huyện đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đồng thời, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến để việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện được thuận lợi và hiệu quả trong thời gian tới.​

IMG_1630.JPG

Ông Ngô Thế Ân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Kết quả kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 03 nghị quyết gồm: 02 nghị quyết chuyên đề và 01 nghị quyết về công tác nhân sự, gồm: (1) Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Nghị quyết thống nhất giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc ngân sách cấp huyện và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên; (3) Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, lý do: được điều động bố trí công tác khác.

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đối với các nội dung UBND huyện báo cáo HĐND về đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc ngân sách cấp huyện và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và trình bày các thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Long Thành, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; qua thảo luận tại hội trường, 100% đại biểu đã thống nhất.

IMG_1631.JPG
Ông Nguyễn Phong An - Phó Chủ tịch UBND huyện trình tờ trình của UBND huyện tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu trong việc phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; ghi nhận những cố gắng và trách nhiệm của UBND huyện; đồng thời đề nghị UBND huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình quy định, bám sát định hướng, nhiệm vụ và lộ trình đã xác định. Đặc biệt, với việc thông qua các nội dung trên sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm giám sát và thực hiện Nghị quyết theo quy định nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Anh Khoa

 ​