Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh đã thông qua 13 nghị quyết

Đăng ngày: 16/07/2019
​Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào các ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2019.

​    Sau 2 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh​ Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

IMG_3249.JPG
Ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông qua các báo cáo của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp

Tại phiên thảo luận cụm tổ của kỳ họp, đã có 32 đại biểu phát biểu thảo luận 61 lượt ý kiến đối với các đề án, tờ trình trình ra kỳ họp và các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019. Qua thảo luận, HĐND cơ bản tán thành với các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các ngành hữu quan và trân trọng tiếp thu các ý kiến góp ý thẳng thắn, khách quan và trách nhiệm của UBMTTQVN tỉnh. Ngoài ra, Chủ tọa kỳ họp đã tổng hợp 02 nội dung có nhiều ý kiến thảo luận khác nhau về công tác thu hút và giữ chân các bác sỹ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới và kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019 để đưa ra thảo luận tại Hội trường.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn thành viên UBND tỉnh về 03 nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính; công tác đấu tranh phòng, chống và tổ chức cai nghiện ma túy và việc chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Các Thành viên UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời, giải trình, nghiêm túc tiếp thu ý kiến trong quá trình thảo luận, chất vấn và xác định trách nhiệm, lộ trình cụ thể để thực hiện.

Kết quả kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 13 nghị quyết gồm: 03 nghị quyết thường kỳ, 08 nghị quyết chuyên đề, 01 nghị quyết về hoạt động của HĐND và 01 nghị quyết về công tác nhân sự.

IMG_3320.JPG
Đại biểu biể​u quyết các nghị thông qua tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định để các dự án sớm phát huy vai trò, tác dụng đối với yêu cầu phát triển và yêu cầu xây dựng cảnh quan đô thị. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị UBND tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND về miễn giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, từ đó đề ra giải pháp, cơ chế phù hợp.

- Giám sát chặt chẽ các dự án khai thác, nạo vét cát trên sông nhằm vừa đảm bảo nhu cầu về vật liệu xây dựng, thông thoáng luồng lạch, vừa bảo vệ tài nguyên khoáng sản và môi trường.

- Chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy tắc ứng xử hiện hành; hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ phù hợp với hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Đối với các vấn đề thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đã được cử tri quan tâm và có ý kiến kiến nghị, phản ánh tại kỳ tiếp xúc trước kỳ họp này như: Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp; chỉnh sửa quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh nhằm nhanh chóng đưa công cụ này áp dụng vào công tác quản lý đất đai; triển khai kế hoạch thực hiện phương án quản lý và khai thác đất công cần được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả tại kỳ họp HĐND và thông tin đến cử tri biết để giám sát.

- Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Ngành giáo dục và các địa phương rà soát kỹ lại hệ thống trường, lớp để chuẩn bị tốt nhất cho khai giảng năm học 2019-2020.

- Trên lĩnh vực an ninh trật tự, nắm chắc tình hình ở cơ sở, tăng cường công tác vận động quần chúng; các ngành chức năng phải xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết đấu tranh triệt phá có hiệu quả đối với các băng, nhóm tội phạm nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng lưu manh côn đồ.

- Đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Lê Lài