Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 11/12/2018
​Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, HĐND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 như sau:

- Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh căn cứ Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019 để tổ chức các kỳ họp theo quy định. 

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh căn cứ Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019 và tình hình thực tiễn của địa phương tổ chức khảo sát, giám sát theo quy định. Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có thể lựa chọn giám sát một số vụ việc theo đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để tổ chức giám sát. Đồng thời, tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp của HĐND theo quy định.

- Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh gắn với tiếp xúc cử tri nơi cư trú để thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Sau các đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển các ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh đến Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh để xem xét, xử lý, giải quyết và trả lời cho cử tri theo quy định. 

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng lịch tiếp công dân năm 2019 và tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và tại địa bàn ứng cử theo lịch tiếp công dân của các Tổ đại biểu. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. Tăng cường vai trò và trách nhiệm của Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

- Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND theo quy định.

- Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các phiên họp tập thể thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền quy định.

Tuyết Anh