Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Một số nhiệm vụ trong tâm trong quý II của HĐND tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 16/03/2020
​Trong quý II, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 15 - kỳ họp bất thường.

​     Kỳ họp thứ 15 – kỳ họp bất thường được Thường trực HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 20/3/​2020, để xem xét thông qua một số nghị quyết chuyên đề và nghị quyết về công tác nhân sự làm cơ sở cho công tác điều hành của địa phương.

Về hoạt động giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chương trình giám sát đã đề ra và tình hình thực tiễn của địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn khảo sát, giám sát theo quy định pháp luật. Một số nội dung cụ thể như: kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; kết quả thực hiện Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn trong lĩnh vực kinh tế ngân sách và văn hóa xã hội; kết quả thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai; kết quả giải quyết đơn của công dân.

Trong hoạt động tiếp công dân, đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động tiếp công dân hàng tuần tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Đồng thời, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu của tổ thực hiện tiếp công dân tại địa bàn ứng cử theo lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 và xây dựng các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020. Đồng thời, phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri nơi cư trú lồng ghép với tiếp xúc cử tri nơi ứng cử trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020 để báo cáo kết quả hoạt động và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020, dự kiến chương trình kỳ họp giữa năm 2020 và thu thập ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Lê Lài