Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở.

Đăng ngày: 15/07/2019
​Nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở.

​    Tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, trên cơ sở đánh giá báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 và Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 của các sở, ban, ngành. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2019 đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

IMG_0274.JPG

​Ông Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp 10 HĐND tỉnh

     Hiện nay, một số di tích lịch sử đã được công nhận, xếp hạng xuống cấp, hư hỏng nặng do không được tu bổ, sửa chữa thường xuyên. Số cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, vũ trường...) vi phạm còn cao, 44% cơ sở được kiểm tra có vi phạm, tại thành phố Biên Hòa 100% cơ sở được kiểm tra đều có vi phạm; tình trạng phát sinh các tệ nạn xã hội tại một số cơ sở kinh doanh, gây bức xúc trong đời sống xã hội (05 tháng đầu năm phát hiện 309 người dương tính với chất ma túy tại 07 cơ sở kinh doanh. Công tác phát hiện, xử lý các vụ bạo lực gia đình có lúc chưa kịp thời, thiếu sự phối hợp của các đơn vị, địa phương trong công tác hỗ trợ các đối tượng, chưa xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

    Theo đó Ban VH-XH HĐND tỉnh để nghị UBND tỉnh quan tâm công tác trùng tu, tôn tạo, sửa chữa và phát huy giá trị của các di tích lịch sử trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, đặc biệt là thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở.

Trương Thị Hộp