Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến chi trả phí khám chữa bệnh, danh mục thuốc, vật tư y tế

Đăng ngày: 30/11/2019
​Các ý kiến tập trung vào việc phản ánh chất lượng thuốc và danh mục thuốc chi trả BHYT và danh mục thuốc BHYT tại các Trạm y tế chưa đáp ứng được nhu cầu KCB của người dân

​    Theo đánh giá của cử tri, mức tiền mua BHYT hàng năm tính theo tiền lương tối thiểu làm cở sở để xác định nhưng một số người tham gia BHYT là người không có lương nên cử tri cho rằng dùng lương làm cơ sở là chưa hợp lý. Bên cạnh đó, thu nhập và mức sống giữa thành thi và nông thôn khac nhau nên nếu dùng lương để làm căn cứ tính và áp dụng chung một mức giữa thành thị và nông thôn thì dân không hài lòng, do đó cần xem xét với đối tượng này.
   IMG_9244.JPG

     
Một số trường hợp, cử tri nêu kiến nghị cụ thể việc người khám chữa bệnh có 02 thẻ BHYT; thẻ cũ còn 03 ngày thì hết hạn; khi đi khám bệnh, bác sĩ cấp thuốc 3 ngày, sau đó người bệnh phải đi khám tiếp để cấp tiếp. Cử tri đề nghị trong trường hợp như trên cần cấp thuốc đủ toa để người dân không phải đi lại nhiều lần. Một trường hợp khác, cử tri phản ánh, khi được cấp cứu tại Bệnh viện chỉ được thanh toán BHYT tỷ lệ 40%; bệnh viện giải thích là do không có giấy chuyển viện. Cử tri đề nghị giải thích lý do được hưởng tỷ lệ chi trả thấp hoặc người dân tham gia BHYT khi khám quá giờ làm hoặc vào ngày nghỉ thì không thanh toán được BHYT. Cử tri đề nghị nên quy định cho người dân được thanh toán trong các trường hợp trên.
    Hầu hết các ý kiến cử tri liên quan đến chi trả phí khám chữa bệnh, danh mục thuốc, vật tư y tế tại Hội nghị tiếp xúc chuyên đề đã được lãnh đạo sở Y tế, Bảo hiểm xã hội và các bệnh viên, trung tâm y tế trả lời, giải đáp trực tiếp; còn một số trường hợp phản ánh cụ thể sẽ được kiểm tra, xem xét và trả lời đến cử tri.

     Nguyễn Thị Oanh