Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Nhiều việc làm cụ thể của HĐND trong thực hiện ‘Chiến lược an ninh mạng quốc gia”

Đăng ngày: 15/05/2020
​Yêu cầu đặt ra đối với mỗi đại biểu HĐND tỉnh đều phải là người có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, các Nghị quyết của HĐND đến cử tri và nhân dân tại địa bàn ứng cử cũng như tại nơi cư trú, nơi công tác.

​    Đại biểu HĐND tỉnh đều có ý thức cao và thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Bên cạnh đó, hầu hết đại biểu là Đảng viên đảm nhận chức vụ lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện do đó việc quán triệt, triển khai của Đảng đoàn HĐND tỉnh gặp nhiều thuận lợi. Các đại biểu đều thấm nhuần Nghị quyết 30-NQ/TW và là những cá nhân gương mẫu, đi đầu trong cơ quan, đơn vị công tác, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại biểu của mình.
    Kết quả thực hiện thể hiện trong công tác tuyên truyền đến cử tri và nhân dân và trong triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể.
    Theo quy định, định kỳ hàng năm, Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri từ 4 đến 7 lượt bao gồm tiếp xúc trước và sau 02 kỳ họp thường lệ; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và tiếp xúc cử tri nơi cư trú.
    Trong các Hội nghị tiếp xúc, công tác tuyên truyền về Chiến lược an ninh mạng quốc gia được đại biểu quan tâm thực hiện với hình thức phù hợp từ đó tác động đến nhận thức về trách nhiệm của cử tri và nhân dân trong việc đảm bảo an ninh mạng.
    Trong các kế hoạch tiếp xúc cử tri, Đảng đoàn lãnh đạo lồng ghép giữa thực hiện tuyên truyền về Nghị quyết 30-NQ/TW với Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” để việc tuyên truyền thiết thực, hiệu quả hơn, do đó đã được cử tri và nhân dân đón nhận.
    Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh: Thường trực ghi nhận và xử lý nội dung phản ánh về việc quản lý mạng xã hội hiện nay chưa được chặt chẽ, một số đối tượng phát tán các hình ảnh, bài viết phản cảm, bạo lực, bịa đặt, xuyên tạc làm ảnh hưởng xấu tới lối sống của thanh thiếu niên và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
    Nội dung cử tri quan tâm cũng là nội dung được UBMTTQVN tỉnh kiến nghị đến HĐND tỉnh, do đó Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho đại biểu thảo luận về vấn đề trên để tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm và các giải pháp định hướng để người dân sử dụng thông tin mạng theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.
    Sau thảo luận tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chuyển nội dung đến UBND tỉnh để đề nghị chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời và thông tin nội dung trả lời đến đại biểu HĐND tỉnh để đại biểu trả lời, tuyên truyền đến cử tri.
    Từ năm 2007, HĐND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng website để thông tin về toàn bộ hoạt động của HĐND. Trang thông tin được thiết kế liên kết với các trang thông tin khác của tỉnh đồng thời xây dựng nhiều chuyên mục trong đó những chuyên mục được nhiều người theo dõi bao gồm: tin nổi bật; tin về hoạt động HĐND; thông tin kinh tế xã hội; trao đổi thông tin với cử tri. Sau 13 năm xây dựng, website của HĐND tỉnh hoạt động ổn định, được đánh giá là một trong những trang thông tin điện tử có số lượng người truy cập và trao đổi lớn, do đó góp phần tích cực vào công tác thông tin, tuyên truyền nói chung và tuyên truyền về những chủ trương, quyết định do HĐND tỉnh ban hành nói riêng.
    Nhận thức rõ vai trò quan trọng của website, Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo việc thành lập, kiện toàn Ban biên tập, ban quản lý, bố trí nhân lực đủ khả năng đảm đương thực hiện nhiệm vụ, trong đó có 01 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là người chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của trang thông tin. Việc kiểm tra, theo dõi và cập nhật được thực hiện liên tục, gắn với trách nhiệm của mỗi cá nhân. Các thông tin được đăng tải trên trang website đảm bảo có chọn lọc, đúng định hướng, kịp thời, chỉ đăng tải những thông tin thực sự cần thiết. Nguồn thông tin được khai thác từ các hoạt động của HĐND, UBND, các chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy; các thông tin từ hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Đối với các thông tin trao đổi của cử tri và nhân dân gửi đến website đều được Ban biên tập tiếp thu, xử  lý theo quy định.
     Với kết quả như trên, Đảng đoàn HĐND tỉnh đánh giá đã thực hiện tốt, đạt hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia” trong điều kiện, tình hình cụ thể của Đảng đoàn. Thời gian tới, Đảng đoàn HĐND lãnh đạo HĐND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019 để triển khai thực hiện, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch số 239-KH/TU và Nghị quyết số 30-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

​Nguyễn Thị Oanh