Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Những nội dung trình kỳ họp 12 nhận được sự quan tâm đặc biệt của đại biểu tham dự

Đăng ngày: 29/10/2019
​Kỳ họp thứ 12 đã thông qua 04 Nghị quyết có tác động trực tiếp đến việc chỉnh trang đô thị phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương và trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương trong nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo.

​    Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND; Chủ tọa cũng dành thời gian để đại biểu thảo luận tại Hội trường về toàn bộ nội dung, chương trình kỳ họp. Các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung được trình tại kỳ họp, đồng thời có những góp ý phân tích đánh giá bổ sung làm sáng tỏ thêm về sự cần thiết, tính hợp lý, lộ trình và cách thức thực hiện. Lãnh đạo các ngành, địa phương và lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã có ý kiến trao đổi, làm rõ về những vấn đề đại biểu quan tâm. Có thể nói, những nội dung trình ra kỳ họp này đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của đại biểu tham dự kỳ họp.
   IMG_2425.JPG
                     Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu thảo luận


    Đại biểu đã xem xét, thực hiện quyền quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; thông qua 04 Nghị quyết; đây là những quyết nghị quan trọng, chứa đựng những chủ trương, định hướng phát triển trung, dài hạn của tỉnh, phù hợp với bối cảnh phát triển có những thay đổi, đáp ứng với yêu cầu của hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
    Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 10 tháng đã qua đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng nhiệm vụ còn lại trong những tháng cuối năm vẫn còn rất nặng nề, đặc biệt việc giải ngân vốn cho các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt rất thấp và chỉ tiêu phát triển Bảo hiểm Y tế còn thấp hơn so với Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND giao năm 2019 là 4,8%. Đây cũng là thời gian rất quan trọng để tập trung tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong thời gian qua, đồng thời phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ toạ kỳ họp đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung rà soát, đánh giá kết quả đạt được ở đơn vị, địa phương mình; xác định những chỉ tiêu đạt thấp, những công việc còn tồn đọng từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm, thiết thực và cụ thể đến từng cá nhân cán bộ, công chức để tập trung sức với quyết tâm cao nhất, tăng cường đoàn kết, nhất trí, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh đã đề ra.
    Để các Nghị quyết HĐND tỉnh vừa ban hành sớm đi vào thực tế cuộc sống, đồng chí đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình quy định, bám sát định hướng, nhiệm vụ và lộ trình đã xác định, đồng thời báo cáo kết quả tại các kỳ họp HĐND. 

     Nguyễn Thị Oanh