Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Tin nổi bật


​Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch  HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đánh giá, với tinh thần làm việc tích cực và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
 
​Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Đ/c Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
​Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 năm 2019 đã xem xét thông qua các nghị quyết về công tác nhân sự
 
​Kết quả giám sát chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thống Nhất.
 
​Thực hiện Kế hoạch số 462/KH-HĐND ngày 16/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
  ​Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019 giữa Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện.
 
​Đại biểu quan tâm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 
​Nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở.
 
​Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục
 
​Qua thảo luận đã có 32 đại biểu phát biểu với 61  ý kiến đối với các đề án, tờ trình trình ra kỳ họp, các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: