Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Tin nổi bật


​Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 với nhiều kỳ vọng về đổi mới, phát triển đất nước
 
​Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Ban Chấp hành Bảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, người đứng đầu là nhân tố rất quan trọng Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao. 
 
​Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, có nhiều sửa đổi, bổ sung về tổ chức chính quyền địa phương.
 
​Trong phiên làm việc chiều 26.5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
 
​Ngày 27/5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tiếp tục chương trình làm việc, thảo luận về vấn đề phòng, chống xâm hại trẻ em. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội, sau đó các đại biểu thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.  
 
​Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 178/HĐND-VP ngày 17/4/2020 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 13 (lần 1), Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:
 
​Thực hiện Chương trình giám sát năm 2020, sáng nay tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Cẩm Mỹ, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 116/Nq-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030.
 
​Sáng ngày 26/5, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Đồng thời, Quốc hội tiếp tục nghe ý kiến Đại biểu về dự án Luật này.
 
​Sáng 20/5, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo của Chính phủ về “Phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội”. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Chính phủ với bạn đọc.
 
​Tại phiên khai mạc buổi sáng ngày 20-5-2020, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: