Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 8

Đăng ngày: 11/12/2018
​Sau phiên chất vấn của kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, ông Đinh Quốc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu báo cáo rõ thêm về công tác trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, kết hợp báo cáo, giải trình về một số vấn đề mà nhiều đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. 
chu thai.JPG
Ông Đinh Quốc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 HĐND tỉnh

Theo ông Đinh Quốc Thái, việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội thời gian tới có nhiều thuận lợi nhưng cũng còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. UBND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Trong đó, có một số nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh trong năm 2019 như:

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh nhất là về cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
- Tập trung đẩy mạnh thực hiện các đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và xây dựng nông thôn mới.
Chỉ đạo khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, quản lý xây dựng và bảo vệ môi trường.
- Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa – xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế; bảo đảm an sinh xã hội.
- Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh.

chu kim thao luan hoi truong.JPG
Ông Nguyễn Văn Kim - đại biểu HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, ngày 14/12/2018, UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 đến các ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ; quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019 để đạt kết quả cao nhất trên từng lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành, địa phương cùng với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2018 và ngay từ bây giờ phải chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để mọi người dân, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.​

Tuyết Anh