Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 04/09/2019
​Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Đ/c Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

​     Kính thưa quý vị đại biểu!
    Thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đòi hỏi tổ chức bộ máy phải luôn hoàn thiện và phù hợp để công tác quản lý nhà nước đạt yêu cầu, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả ngày càng nâng cao. Xuất phát từ yêu cầu đó, hôm nay, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 11, đây là kỳ họp bất thường để HĐND tỉnh xem xét, quyết định về công tác nhân sự của HĐND và UBND tỉnh theo thẩm quyền.
    Anh Cuong khai mac.jpg
                 Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc


    Thay mặt HĐND tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, tôi xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý về tham dự kỳ họp; xin kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
     Kính thưa các vị đại biểu!
    Nhiệm vụ chính trị của địa phương nói chung và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm về quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh nói riêng ngày càng lớn, đa dạng và phức tạp đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đủ sức đáp ứng. Trong quá trình công tác của mỗi người cán bộ, công chức, việc hoàn thành nhiệm vụ để trở về, thành một công dân là một quy luật và việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ là việc làm tất yếu, thường xuyên và cụ thể hóa yêu cầu của công tác cán bộ.
    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc hoàn thiện về tổ chức bộ máy, kiện toàn về nhân sự HĐND, UBND tỉnh theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương luôn được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo và được HĐND, UBND tỉnh nghiêm túc thực hiện, qua đó góp phần tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương.
    Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh tổ chức trong ngày hôm nay cũng chính là việc làm tiếp nối nhiệm vụ đó để HĐND tỉnh xem xét, miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh: Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND và Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh theo như chương trình kỳ họp vừa được đại biểu nhất trí thông qua.
    Trước kỳ họp này, công tác chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện theo quy trình, đầy đủ, nghiêm túc và nhận được sự nhất trí, đồng thuận cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh thực hiện.
     Những nội dung trình ra kỳ họp HĐND hôm nay đều là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa và tác động trực tiếp đến công tác quản lý của nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ hiện tại và các nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó, việc xem xét, quyết định các nội dung quan trọng này đòi hỏi mỗi đại biểu phải đánh giá công tâm, khách quan để thực hiện quyền quyết định theo đúng quy định nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy; giúp HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Chính quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý, điều hành nhà nước ở địa phương.
     Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh với trách nhiệm trước cử tri tỉnh nhà để xem xét, quyết định các vấn đề đúng đắn, chính xác tại kỳ họp này.
     Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.
     Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu.
     CHỦ TỌA KỲ HỌP