Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thanh, thiếu niên tham gia sinh hoạt để hạn chế việc tham gia tệ nạn xã hội

Đăng ngày: 21/01/2021
​Đại biểu thuộc tổ Biên Hòa I đề nghị cần có thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thanh, thiếu niên tham gia sinh hoạt để hạn chế việc tham gia vào các tệ nạn xã hội

​    Đồng thời, tỉnh cần quan tâm đến công tác dạy nghề cho các đối tượng sau cai nghiện và tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường, xã hội trong giáo dục con em không để lâm vào tệ nạn ma túy.
    Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo trả lời, cụ thể như sau:
    1. Về tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt để hạn chế tham gia vào các tệ nạn xã hội
     Để tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt để hạn chế tham gia vào các tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 phê duyệt Đề án quản lý người sử dụng ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh.
     Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn tổ chức các buổi học ngoại khóa, sân chơi bổ ích nhân dịp hè, lớp kỹ năng sống, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống ma túy cho học sinh sinh viên tham tham gia. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố tổ chức thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt để hạn chế tham gia vào các tệ nạn xã hội như các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ...
     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch số 98/KH-SLĐTBXH-SGDĐT ngày 13/5/2019 về phối hợp trong công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 với các nội dung như:
     - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, dự phòng, cai nghiện ma túy.
    - Các biện pháp phòng ngừa lạm dụng ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, biện pháp giảm tác hại, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế.
    - Lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động kiên quyết không tham gia tệ nạn ma túy.
    - Ý thức tự giác tự khai báo tình trạng sử dụng và nghiện ma túy và các gương nỗi lực, quyết tâm từ bỏ ma túy.
    - Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập vào nhà trường, gia đình và xã hội.
    2. Về quan tâm đến công tác dạy nghề cho các đối tượng sau cai nghiện
     - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tại các trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Tuy nhiên, người sau nghiện ma túy khi trở về địa phương ít có nhu cầu hoặc không có nhu cầu về học nghề vì còn tâm lý thích ăn chơi, lười lao động, mặt khác công tác tư vấn, tuyên truyền, vận động chưa hiệu quả.
     Trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác dạy nghề cho người sau cai nghiện ma túy (lồng ghép với đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn), trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người sau cai nghiện ma túy tham gia các lớp đào tạo nghề; chỉ đạo các trường nghề, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố tiếp nhận, đào tạo nghề cho người sau cai nghiện ma túy khi họ có nhu cầu.
     Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 377/QĐ-LĐTBXH ngày 28/08/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế phối hợp, tư vấn, hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm cho học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai. Trong các năm 2018, 2019, 2020, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Phòng Chính sách lao động tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho hàng trăm học viên đang cai nghiện tại Cơ sở; phối hợp với các trường nghề tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho học viên với các nghề như cơ khí, điện, hàn... giúp cho học viên sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện có tay nghề để xin việc làm hoặc tự tạo việc làm có thu nhập ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
     3. Về tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường, xã hội trong giáo dục con em không lâm vào tệ nạn ma túy
    Thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục con em không lâm vào tệ nạn ma túy. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 98/KH-SLĐTBXH-SGDĐT ngày 13/5/2019.

​Nguyễn Thị Oanh