Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 03/08/2020
​Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành văn bản số 424/HĐND-VP ngày 03/8/2020 về thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh.

Theo đó, để đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa giúp đại biểu HĐND tỉnh thu thập và xử lý tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị:

1. Không tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh theo hình thức tổ chức Hội nghị như đã xác định tại kế hoạch số 422/KH-HĐND để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.  

2. Việc thu thập những ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và chuyển về Thường trực HĐND tỉnh để xử lý theo thẩm quyền vẫn được các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện thông qua việc giữ mối liên hệ với cử tri và Nhân dân theo quy định.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; báo Đồng Nai, Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai nếu ghi nhận được các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh thì chuyển về Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp nhận các ý kiến và xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài các nội dung trên, Cử tri và Nhân dân có thể trực tiếp gửi các ý kiến phản ánh, kiến nghị của mình bằng cách truy cập vào địa chỉ trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ: http://hdnd.dongnai.gov.vn/traodoithongtinvoicutri và gửi nội dung phản ánh, kiến nghị; Văn phòng HĐND tỉnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra thông tin cử tri gửi đến để tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xử lý theo quy định./.

 ​Xuân Huyên.