Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện đối với 03/03 nội dung phản ánh của cử tri

Đăng ngày: 28/11/2019
 ​Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh; trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát đối với 03 nội dung trả lời kiến nghị của cử tri. ​
 

​    Qua kết quả giám sát các nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách, các sở, ngành đang triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo và tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định, cụ thể:

1. Đối với  ý kiến cử tri trên địa bàn thành phố Biên Hòa:

- Về triển khai dự án khu dân cư khu phố 2,3 phường Long Bình Tân: Báo cáo của UBND tỉnh thể hiện, dự án trên được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 19/11/2009  với diện tích  là 37,23 ha do Công ty Cổ phần Miền Đông làm chủ đẩu tư. Quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh giảm quy mô dự án từ 37,23 ha xuống còn 17,8ha. Ngày 09/01/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo cho chủ đầu tư về việc ngưng xử lý hồ sơ thỏa thuận lại địa điểm dự án nêu trên. Ngày … UBND tỉnh có văn bản giao cho UBND thành phố Biên Hòa đề xuất phương án quy hoạch phù hợp, cập nhật vào hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Long Bình Tân nhằm giải quyết tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, dự án khu dân cư khu phố 2,3 phường Long Bình Tân do Công ty Cổ phần Miền Đông làm chủ đẩu tư, đến nay đã 10 năm vẫn chưa triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân có đất bị thu hồi (làm hạn chế quyền sử dụng đất đai của người dân) nhưng trong nhiều năm, cơ quan chức năng chưa kịp thời kiểm tra, giám sát và tham mưu UBND tỉnh xử lý các trường hợp chủ đầu tư chậm triển khai dự án.

Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát các dự án chậm triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra, tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án theo quy định; sớm xây dựng phương án quy hoạch phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thông tin cho cử tri được biết để họ an tâm, ổn định cuộc sống.

2. Đối với 01 ý kiến của cử tri trên địa bàn các huyện Xuân Lộc

Về đầu tư đường gom dọc theo đường sắt trên địa bàn xã Xuân Thọ: Đề nghị UBND huyện Xuân Lộc, xem xét nội dung phản ánh của cử tri, sớm bố trí nguồn kinh phí thực hiện phần còn lại của tuyến đường trên để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

3. Đối với  ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện Tân Phú

Về chính sách hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân nuôi cá bè do đợt lũ trong tháng 8/2019 gây ra: Báo cáo của UBND tỉnh thể hiện, UBND huyện Định Quán và Tân Phú đang thực hiện việc rà soát, xác minh, thẩm định, hoàn thiện thủ tục hồ sơ hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến trong tháng 10/2019 hoàn thành.

Tuy nhiên, đến thời điểm giám sát, UBND huyện Định Quán và Tân Phú vẫn chưa hoàn thành công tác thẩm định theo kế hoạch đề ra. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sớm bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ cho người dân khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.

Nguyễn Bình