Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


    Trong năm 2017, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã phối hợp với Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh và các tổ chức Đảng, nơi các đại biểu HĐND tỉnh đang công tác tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị theo đúng tinh thần và nội dung chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, từ đó đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các Thành viên Đảng đoàn, các đối tượng chịu sự lãnh đạo của Đảng đoàn. ​
 
  Xác định phong trào thi đua “dân vận khéo” là một trong những nội dung quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước của cả hệ thống chính trị, do đó Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, lồng ghép thực hiện tốt công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như tuyên truyền, vận động gia đình và xã hội chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo quy định. ​
 
  Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư và kế hoạch số 254-KH/TU ngày 28/8/2015 của Ban Thường vụ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, do đó Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về công tác PCCC và CNCH đến các thành viên Đảng đoàn và các đối tượng chịu sự lãnh đạo của Đảng đoàn.​
 
​Năm 2017 với sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt khá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.
 
​Đến năm 2020 xây dựng khu Safari (Vườn thú hoang dã) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.
 
 
 Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh tại 93 điểm.    
 
​Qua thẩm tra cho thấy, ngành Thi hành án dân sự tỉnh đạt 4 chỉ tiêu được giao về việc đạt 75.85% (vượt 5.85% so với chỉ tiêu 70% ngành giao); về tiền đạt 37.11% (vượt 7.11% so với chỉ tiêu 30% ngành giao); về án chuyển sang năm sau đạt 9% (vượt 1% so với chỉ tiêu 8% ngành giao); về tiền chuyển sang năm sau đạt 11% (vượt 5% so với chỉ tiêu 6% ngành giao).
 
​Tòa án nhân dân hai cấp huyện và tỉnh đã thụ lý 17.447 vụ, việc; giải quyết 16.156 vụ, việc, đạt tỷ lệ 92,6% (có 952 vụ tạm đình chỉ). Trong đó, Tòa án cấp huyện thụ lý 15.773vụ, giải quyết 14.774 vụ; Tòa án cấp tỉnh thụ lý 1.674 vụ, giải quyết 1.382 vụ. 
 
​Trong năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hành quyền công tố, kiểm sát Cơ quan điều tra giải quyết 2045/2.237 tố giác tin báo tội phạm (giảm 800 tin báo so với năm 2016). Thực hành quyền công tố, kiểm sát cơ quan điều tra giải quyết 1.892 vụ/3.059 bị can. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: