Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


  ​Theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 19 tháng 7 năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức họp để thẩm tra về 6 nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội dự kiến trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X.
 
​Sáng ngày 08/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh khóa X đã tổ chức phiên họp thứ nhất để thông qua một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 2 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2021. Cuộc họp do ông Thái Bảo - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
 
​Căn cứ Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X đã thông qua về nghị quyết kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai.
 
​Tại kỳ họp thứ nhất ngày 02/7/2021, HĐND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn số lượng, cơ cấu Ủy viên các ban HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
 
​Sáng ngày 02/7/2021, HĐND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 để tiến hành bầu các chức danh HĐND, UBND, Hội thẩm TAND.
 
​Sáng 2-7, tại Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
​Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thành công tốt đẹp, từ đó mở ra một trang mới cho hoạt động HĐND tỉnh.
 
     Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã tổ chức 20 kỳ họp và ban hành 292 Nghị quyết để kịp thời cụ thể hóa các chính sách, biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và quyết định các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Qua đó, HĐND tỉnh đã thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và trách nhiệm trước cử tri trong việc quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý nhà nước để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
     ​Nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan một cách chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 10/10/2016, Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp hoạt động (Quy chế số 103/QCPH ngày 11/10/2016). 
 
​Căn cứ kết quả của Ủy ban bầu cử thành phố Long Khánh về báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cơ cấu thành phần người trúng cử đại biểu HĐND thành phố và các phường, xã trên địa bàn thành phố Long Khánh như sau:
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: