Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


Việc tập trung, tích tụ đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian qua được thực hiện với bước đi, hình thức phù hợp, chủ yếu tập trung ở các hình thức: giao quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. ​
 
​   Thực hiện Văn bản số 306/HĐND-VP ngày 31/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, ngày 12/6/2017 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom đã có văn bản đề nghị UBND huyện Trảng Bom báo cáo tiến độ thực hiện các kiến nghị của cử tri.
 
​Để phục vụ chu đáo kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức vào các ngành  05,06,07/7/2017 (khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 05/7/2017 tại Hội trường Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai), UBND tỉnh vừa có văn bản số 5912/UBND-TH phân công các ngành tham dự và phục vụ kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa IX như sau:
 
Phối hợp với các tổ chức Đảng lãnh đạo đại biểu  HĐND thực hiện nghiêm các quy định về kê khai tài sản nhằm kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. ​
 
Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của Đảng đoàn HĐND, đại biểu HĐND, trước hết là người đứng đầu. ​
 
Những hạn chế, yếu kém và những vấn đề bức xúc về đất đai mà Nghị quyết Trung ương VI chỉ ra mặc dù được tinh quan tâm chỉ đạo khắc phục, tuy nhiên qua thời gian thực hiện, vẫn còn những hạn chế yếu kém trong công tác quản ỉý đất đai, cụ thể qua những vấn đề sau: ​
 
Đến nay, về cơ bản những tồn tại, hạn chế mà Nghị quyết chỉ ra đã cơ bản được khắc phục ​
 
Quan tâm chỉ đạo sâu sát việc cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương về đất đai theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần sáu Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI), Luật Đất đai năm 2013 để triển khai thi hành trên địa bàn toàn tỉnh ​
 
​    Vừa qua, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ do ông Trần Văn Quang - Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ về công tác xét xử từ 01/10/2015 đến 30/4/2017 trên địa bàn huyện.
 
​Thực hiện kế hoạch số 263/KH-HĐND ngày 16/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 04 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các xã Xuân Quế, Xuân Đông, Bảo Bình và Xuân Đường theo đúng kế hoạch đề ra.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: