Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trảng Bom đã tiến hành tiếp xúc tại 06 điểm với 380 cử tri tham dự.
 
​  Thực hiện chương trình giám sát năm 2020, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom đã tổ chức giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và thực hiện quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Trảng Bom năm 2019 và 8 tháng năm 2020 đối với UBND huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện và Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom.
 
  ​Thực hiện Kế hoạch số 604/KH-HĐND ngày 26/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, ngày 12/11/2020, các đại biểu của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Long Khánh đã tiếp xúc cử tri tại 15 phường xã trên đại bàn thành phố.
 
​Tại buổi TXCT có 14 lượt cử tri phát biểu với 21 ý kiến, kiến nghị các nội dung liên quan đến giải quyết chế độ chính sách, ô nhiễm môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; điện, nước sinh hoạt, an toàn giao thông; tình hình an ninh trật tự ở địa phương... 
 
  ​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, ngày 12/11/2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Nhơn Trạch tổ chức cho đại biểu tiếp xúc với cử tri huyện Nhơn Trạch.  
 
​     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo HĐND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn” và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản; trong đó, chú trọng hoạt động giám sát và theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri.  
 
​    Đảng đoàn HĐND tỉnh xác định công tác lãnh đạo, quản lý, phát huy vai trò của phụ nữ là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị do đó đã tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc phát huy vai trò của phụ nữ theo đúng tinh thần và nội dung chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, từ đó đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các Thành viên Đảng đoàn, các đối tượng chịu sự lãnh đạo của Đảng đoàn.
 
​   Thực hiện Kế hoạch số 604/KH-HĐND ngày 26/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh Khóa IX , nhiệm kỳ 2016-2021 và được sự thống nhất của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trảng Bom, Thường trực HĐND huyện Trảng Bom đã ban hành Thông báo số 256/TB-HĐND ngày 04/11/2020 về lịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
 
​Sáng 30-10, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh diễn ra Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ VI (giai đoạn 2020 - 2025). 
 
  ​Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, trong tháng 9 vừa qua, Ban Pháp chế HĐND huyện Nhơn Trạch đã tổ chức đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về hoạt động công chứng, chứng thực, hộ tịch tư pháp trên địa bàn huyện đối với UBND các xã Phú Đông, Phú Thạnh, Long Tân. Đoàn giám sát do ông Dương Văn Thanh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn.   
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: