Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


  ​Thực hiện lịch tiếp công dân quý III năm 2019 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch, ngày 01/10/2019, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch Nguyễn Thị Thu Hiền đã thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của UBND xã Phước Khánh, huyện Nhơn trạch.
 
​Thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh, vừa qua đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Sơn Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè trên hồ Trị An huyện Định Quán và sông Đồng Nai thành phố Biên Hòa.
 
​Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Sơn Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, giám sát các dự án xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh.
 
​Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Long Khánh đã thực hiện giám sát đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Long Khánh.
 
​Thực hiện Kế hoạch giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom về giám sát kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Trảng Bom, ngày 20/8/2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom do bà Nguyễn Thị Nga - Phó Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát nội dung trên đối với Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom.
 
  ​Trong tháng 9 năm 2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 đối với UBND huyện Tân Phú, UBND huyện Cẩm Mỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.
 
​Bao gồm các nội dung dự thảo văn bản về chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh … có liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở địa phương 
 
​Thực hiện tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, với chức năng nhiệm vụ của mình, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền, qua đó đã tác động tích cực đối với công tác cải cách Tư pháp trên địa bàn tỉnh.
 
​15 năm qua, HĐND tỉnh đã tham gia vào công tác tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp
 
​Giữa hai kỳ họp, hoạt động của HĐND tỉnh liên quan đến thực hiện chiến lược cải cách Tư pháp tập trung vào việc tổ chức các đoàn giám sát và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: