Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Thông qua báo cáo thẩm tra quy định mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 
 
​Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan lĩnh vực y tế, giáo dục.
 
​Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.
 
​Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 6 của Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất.
 
​Chủ trì phiên họp, đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nội dung tại thông báo kết luận phiên họp thứ 13 của Thường trực HĐND tỉnh và các nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng thời, đồng chí phân công một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong tháng 6 và 6 tháng cuối năm 2018 như sau:
 
​Trong 6 tháng đầu năm 2018, các hoạt động của HĐND tỉnh đảm bảo thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Hoạt động giám sát được triển khai theo chương trình góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tiếp xúc cử tri được thực hiện theo quy định; kịp thời ghi nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân. Công tác phối hợp giữa HĐND 2 cấp, giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh luôn được chú trọng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Dưới đây là một số hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018 của HĐND tỉnh:
 
  ​Căn cứ hướng dẫn của Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh kịp thời giải quyết 17 vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương.
 
​Ngày 05/6/2018, các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh đã thực hiện tiếp xúc cử tri của 15 phường, xã trên địa bàn tại 04 điểm UBND xã Hàng Gòn, UBND phương Xuân Trung, UBND phường Phú Bình và UBND xã Bảo Quang.​
 
​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, ngày 08/6/2018, ông Phạm Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại hai xã Xuân Thành và Xuân Trường, huyện Xuân Lộc.
 
 Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh với kết quả như sau    
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: