Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Công tác phối hợp giữa HĐND hai cấp và giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra, qua đó, góp phần quan trọng vào phát triến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
 
​Ngày 26 tháng 7 năm 2018 tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và với Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện trong 6 tháng đầu năm 2018.
 
​Trong tháng 7, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đã đề ra. Đặc biệt đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh với 18 nghị quyết được ban hành, trong đó, có nghị quyết ban hành nhằm cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 
 
​Tại phiên họp buổi chiều ngày 04 tháng 7 năm 2018, HĐND tỉnh khóa IX Kỳ họp thứ 6 đã thông qua 02 nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh và xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.
 
​Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh đã phối hợp với Thường trực HĐND và UBMTTQVN thị xã Long khánh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri của 15 phường, xã trên địa bàn thị xã tại 2 điểm UBND xã Bàu Sen và xúc UBND xã Bảo Vinh.​
 
​Thực hiện kế hoạch số 507/KH-HĐND ngày 06/7/2018 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.Trong ngày 07 và sáng ngày 08/8/2018, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 7, gồm các ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Kim Bằng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn  hóa Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu HĐND thành phố Biên Hòa đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại phường Bửu Hòa, phường Tân Vạn và xã Hóa An, thành phố Biên Hòa.​
 
​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Định Quán phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Định Quán đã xây dựng kế hoạch, phân công các đại biểu thuộc tổ tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Định Quán trong ngày 7/8/2018
 
​Tại hai buổi tiếp xúc cử tri lần này có 15 cử tri phát biểu, kiến nghị 23 ý kiến về các nội dung liên quan đến việc xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông nông thôn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô nhiễm môi trường, việc sửa chữa đường Sóc Ba Buông …
 
Đại biểu đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh rất phức tạp, thuộc trách nhiệm của các cơ quan đảm bảo an ninh trật tự, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan này tăng cường công tác kiểm tra, xử lý. Cần xác định trách nhiệm game bắn cá, cờ bạc trá hình phát sinh tại địa bàn nào thì Công an phường, cảnh sát khu vực địa bàn đó  phải nắm rõ. ​
 
Có 29 ý kiến phát biểu liên quan đến các nội dung ​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: