Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


  ​    Ngày 04/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  
 
  ​Tiếp tục kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề, sáng ngày 07/10/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri tại cụm 2 đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Cẩm Mỹ
 
  ​   Xác định việc xây dựng và thực hiện chính sách công nghiệp là một trong những nội dung lãnh đạo quan trọng; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 198-KH/TU ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  
 
​  Thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 17/08/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.  
 
​UBND thành phố Biên Hòa cần thanh tra, kiểm tra có trọng điểm và xử lý nghiêm hơn nữa đối với các hành vi vi phạm trong an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
​    Ngày 02/10/2018, Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội do ông Bùi Đặng Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách làm Trưởng Đoàn đã giám sát tại tỉnh Đồng Nai về tình h​ình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kết quả 3 năm thực hiện Kế hoạch Tài chính 5 nă​m quốc gia 2016-2020 và Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Trước đó, Đoàn đã tiến hành khảo sát tại Trường Đại học Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vào ngày 01/10/2018.
 
​UBND huyện Trảng Bom cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 
  ​Thực hiện Kế hoạch số 665/KH-HĐND ngày 14/9/2018 của Thường trực HĐND tỉnh, sáng ngày 30/9/2018, Thường trực HĐND phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, thành phố Biên Hòa  
 
Trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp giao UBND tỉnh kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định. ​
 
 Tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã dành thời gian để đại biểu thảo luận tại Hội trường và ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu. ​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: