Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động giám sát


​Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán
 
  ​Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kiến nghị cần nghiên cứu các giải pháp hợp lý trong việc chuyển tiền hỗ trợ Tết
 
​Giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Định Quán
 
  ​Thực hiện Nhị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017, UBND tỉnh đã thực hiện giải ngân đạt 49,26% tổng nguồn vốn.
 
​Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-HĐND ngày 18/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện Thống Nhất, ngày 31/5/2017, Đoàn giám sát của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất đã tiến hành giám sát đối với UBND huyện Thống Nhất và Điện lực Thống Nhất.
 
Kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh. ​
 
​Thực hiện văn bản số 99/HĐND-VP ngày 28/2/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, ngày 15/6/2017 Ban VH-XH HĐND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 350/BC-HĐND về Kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội về trả lời kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.
 
​​ Thực hiện Kế hoạch khảo sát số 326/KH-HĐND ngày 06/6/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IX, ngày 14/6/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát nội dung trên đối với Trường Đại học Lạc Hồng - Cơ sở Dầu Giây
 
​Thực hiện Văn bản số 307/HĐND-VP ngày 31/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, ngày 13/6/2017 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất đã có Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
​Căn cứ quyết định số 21/QĐ-HĐND ngày 05/4/2017 của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 01/6/2017, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: