Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động giám sát


 ​Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 06 HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 của tỉnh Đồng Nai​
 
  Tại phiên họp thứ 15, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX
 
  Nhằm đánh giá tình thực hiện nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi giám sát về nội dung trên, trong đó có nội dung về việc thực hiện điểm thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. ​  
 
​ Thường trực HĐND tỉnh vừa qua đã tổ chức buổi giám sát đối với UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh về công tác đào tạo nghề
 
  ​Ngày 08/12/2017, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 103/2017/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 5, HĐND tỉnh khóa IX, trong đó có giao UBND tỉnh tiến hành rà soát số lượng người làm việc và hợp đồng lao động thực tế trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo so với chỉ tiêu và so với định biên theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó có giải pháp xử lý đối với các trường hợp dôi dư nhằm đảm bảo số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo phù hợp với quy định của pháp luật.    
 
  ​ Toàn tỉnh hiện có 7 doanh nghiệp, 46 cơ sở và 18 trang trại chăn nuôi thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số 19 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản, chăn nuôi    
 
   Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, kết quả như sau ​  
 
  Thực hiện chương trình giám sát năm 2018, vừa qua Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Định Quán đã tiến hành giám sát kết quả đầu tư lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện Định Quán năm 2017 đối với UBND huyện Định Quán và Điện lực Định Quán. ​  
 
​Giám sát cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
 
  ​ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn vừa qua đã có buổi làm việc với UBND huyện Xuân Lộc về việc triển khai thực hiện Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn huyện    
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: