Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động giám sát


   Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, kết quả như sau ​  
 
  Thực hiện chương trình giám sát năm 2018, vừa qua Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Định Quán đã tiến hành giám sát kết quả đầu tư lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện Định Quán năm 2017 đối với UBND huyện Định Quán và Điện lực Định Quán. ​  
 
​Giám sát cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
 
  ​ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn vừa qua đã có buổi làm việc với UBND huyện Xuân Lộc về việc triển khai thực hiện Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn huyện    
 
​Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thống Nhất​
 
​Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán
 
  ​Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kiến nghị cần nghiên cứu các giải pháp hợp lý trong việc chuyển tiền hỗ trợ Tết
 
​Giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Định Quán
 
  ​Thực hiện Nhị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017, UBND tỉnh đã thực hiện giải ngân đạt 49,26% tổng nguồn vốn.
 
​Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-HĐND ngày 18/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện Thống Nhất, ngày 31/5/2017, Đoàn giám sát của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất đã tiến hành giám sát đối với UBND huyện Thống Nhất và Điện lực Thống Nhất.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: