Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ GS


​  Ngày 08/4/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Long Thành về kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 802/TB-HĐND ngày 21/11/2017 về triển khai dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.
 
​Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với UBND tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh để xem xét việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
 
​Thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, ngày 26 tháng 11 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX
 
​Qua xem xét các nội dung trả lời việc giải quyết các nghị của cử tri, Ban VH-Xh HĐND tỉnh đề nghị rà soát việc thực hiện quy định về sử dụng đất .
 
  ​Thực hiện chương trình giám sát năm 2018, vừa qua, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Định Quán đã có buổi giám sát việc thực hiện Đề án “Cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn huyện Định Quán
 
​Kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử công cộng, karaoke và hoạt động quảng cáo ngoài trời 
 
​Tiếp tục nâng cao vai trò của địa phương trong công tác quản lý các ngành nghề có điều kiện
 
 ​Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 06 HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 của tỉnh Đồng Nai​
 
  Tại phiên họp thứ 15, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX
 
  Nhằm đánh giá tình thực hiện nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi giám sát về nội dung trên, trong đó có nội dung về việc thực hiện điểm thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. ​  
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: