Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ TXCT trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 13/06/2019
​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Cẩm Mỹ đã xây dựng kế hoạch, phân công các đại biểu thuộc tổ tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Mỹ

​    Tham dự đợt tiếp xúc cử tri có 6/6 đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ cùng đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện Cẩm Mỹ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đoàn thể của cấp xã nơi tiếp xúc cử tri và hơn 110 cử tri cùng tham dự. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ đã báo cáo trước cử tri tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 5 tháng đầu năm 2019; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 5 tháng đầu năm 2019 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

hinh cam my.jpg
 Bà Đặng Thị Kim Thắm -Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HđND tỉnh tham dự tiếp xúc cử tri tại xã Thừa Đức huyện Cẩm Mỹ

    Qua buổi tiếp xúc cử tri cho thấy, đa số các cử tri đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 5 tháng đầu năm 2019; đồng thời bà con cử tri cũng đã phản ánh nhiều ý kiến, kiến nghị Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông; chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ xây nhà tình thương…Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện các ngành và chính quyền địa phương giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri; riêng đối với kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tỉnh về nội dung xem xét không thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời điểm sử dụng đất ở trước ngày 15/10/1993 và nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày 01/3/2011. Việc này, UBND huyện Cẩm Mỹ đã có văn bản số 4859/UBND-NL ngày 10/12/2018 và văn bản số 1026/UBND-NL ngày 14/3/2019 về việc chỉ đạo giải quyết thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ gửi đến UBND tỉnh và Cục thuế tỉnh nhưng đến nay chưa được cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh và Cục thuế tỉnh sớm có ý kiến phản hồi về việc chính sách thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Nguyễn Bình