Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý các phương tiện đăng kiểm

Đăng ngày: 19/12/2019
​Đại biểu quan tâm đến công tác quản lý các phương tiện đăng kiểm, đặc biệt là các phương tiện hết hạn đăng kiểm, hết niên hạnsử dụng để đảm bảo độ an toàn của các phương tiện khi lưu thông trên đường và chấn chỉnh những hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

​    Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải báo cáo cụ thể như sau:
     1. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý các phương tiện đăng kiểm,đặc biệt là các phương tiện hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng để đảm bảo độ an toàn của các phương tiện khi lưu thông trên đường: có 03 cơ quan
    a) Cục Đăng kiểm Việt Nam:
     Cấp, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ gới (theo quy định tại chương 3 của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ đăng kiểm tra cơ giới).
     Quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và trước pháp luật; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát công tác đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm của cơ quan, tổ chức và cán bộ đăng kiểm trong công tác đăng kiểm theo thẩm quyền (Điều 14 của Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT ngày 16/10/2012 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm).
     b) Sở Giao thông vận tải:
    IMG_3265.JPG
          PGĐ Công an tỉnh Nguyễn Văn Kim  trao đổi về nội dung liên quan


 Quản lý các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn tỉnh; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm của cơ quan, tổ chức và cán bộ đăng kiểm trong kiểm định theo thẩm quyền (theo Điều 13
Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT ngày 16/10/2012);
     Tổ chức quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền (Điều 63 Thông tư 63/TT/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ GTVT)
     c) Công an tỉnh:
    Cảnh sát giao thông đường bộ trực thuộc công an tỉnh thực hiện việc tuần tra, kiểm soát để kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm quy định bảo vệ công trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ (theo khoản 1 Điều 87 của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12).
     2. Công tác triển khai, chỉ đạo:
    a) Sở Giao thông vận tải:
   Đã ban hành 01 kế hoạch và 04 văn bản chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải thì đã: văn bản số 1537/SGTVT-QLVTPT ngày 12/3/2019; văn bản số 2232/SGTVT-QLVTPT ngày 11/4/2019; văn bản số 2985/SGTVT-QLVTPT ngày 14/5/2019; văn bản số 5468/SGTVT-QLVTPT ngày 23/8/2019;
    Đã ban hành 03 văn bản chỉ đạo tăng cường công quản lý chất lượng đối với các cơ sở đăng kiểm: văn bản số 890/SGTVT-QLVTPT ngày 01/02/2019; văn bản số 6599/SGTVT-QLVTPT ngày 15/10/2019; văn bản số 7487/SGTVT-QLVTPT ngày 22/11/2019.
    Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra, phối hợp kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về kinh doanh và điều kiện kinh doanh trong hoạt động vận tải.
    Phối hợp với Cục Đăng kiểm việt Nam trong công tác kiểm tra và chỉ đạo Thanh tra Giao thông xây dựng kế hoạch Thanh kiểm tra các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn tỉnh;
    Đặc biệt đối với các phương tiện hết niên hạn sử dụng:
    Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 Thủ tướng Chính phủ về xử lý phương tiện giao thông đường bộ quá hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10023/UBND-CNN ngày 25/10/2016. Sở GTVT Đồng Nai đã ban hành 06 văn bản triển khai: văn bản số 1448/SGTVT-QLVT ngày 17/3/2017; Kế hoạch số 5203/KH-SGTVT ngày 23/8/2017; văn bản số 1757/SGTVT-QLVTPT ngày 21/3/2018; văn bản số 878/SGTVT-QLVTPT ngày 31/01/2019; văn bản số 3108/SGTVT-QLVTPT ngày 20/5/2019; văn bản số 5322/SGTVT-QLVTPT ngày 19/8/2019. Trong đó đã thống kê danh sách gửi và đề nghị các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 29/CT-TTg, cụ thể:
    * Ngành Giao thông vận tải có biện pháp thông báo danh sách phương tiện quá hạn kiểm định, hết hạn sử dụng cho lực lượng Công an, Thanh tra Sở GTVT và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng;
     * Các lực lượng chức năng thuộc ngành Công an tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm xe ô tô quá hạn kiểm định, hết hạn sử dụng vẫn tham gia giao thông; đồng thời rà soát, kiểm tra, đôn đốc, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển kiểm soát theo quy định đối với phương tiện hết niên hạn sử dụng.
    * Ngành Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức để người dân, tổ chức nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.
     IMG_3300.JPG
                Gám đốc sở GTVT trao đổi về trách nhiệm của ngành


* Các địa phương kiểm tra, rà soát danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; có phương án cụ thể xử lý theo đúng quy định pháp luật; chỉ đạo các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, chú trọng khu vực ngoại thành, nông thôn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các chủ xe, lái xe điều khiển phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông; công khai danh sách, vận động người dân tự nguyện giao nộp giấy đăng ký, đăng kiểm, biển kiểm soát và không mua bán trao đổi các phương tiện loại này. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông gây tai nạn.
    b) Công an tỉnh: đã phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng các cấp tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm.
    3. Kết quả kiểm tra, xử lý:
    a) Công tác phối hợp kiểm tra, xử lý các cơ sở đăng kiểm:
    Năm 2014: đã phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, phát hiện vi phạm, ra quyết định đình chỉ chức danh của 05 Đăng kiểm viên và đình chỉ 01 tháng đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D; kiểm tra, phát hiện vi phạm và ra Quyết định đình chỉ chức danh 01 Đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60-01S trong thời hạn 03 tháng (nhà nước).
    Năm 2015: đã phối hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, phát hiện vi phạm và ra 02 Quyết định số 742, 743/QĐ-ĐKVN ngày 09/6/2015 đình chỉ chức danh 02 Đăng kiểm viên trong thời hạn 01 tháng (tư nhân).
    Năm 2016: đã phối hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, phát hiện vi phạm và quyết định đình chỉ chức danh 04 Đăng kiểm viên, đình chỉ hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D trong thời hạn 01 tháng (tư nhân).
     Trong năm 2018: chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai tiến hành thanh, kiểm tra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D, chưa phát hiện sai phạm nghiêm trọng nào (biên bản thanh tra số 2496/QĐ-SGTVT ngày 18/5/2018) (tư nhân).
     Trong năm 2019: đã phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra định kỳ tại 02 Trung tâm Đăng kiểm 60-04D và 60-06D, kết quả kiểm tra cũng chưa phát hiện các vi phạm trong hoạt động kiểm định (biên bản kiểm tra, đánh giá số 143-2019/ĐKVN-VAR và biên bản số 142A-2019/ĐKVN-VAR).
    b) Công tác tuần tra kiểm soát trên đường: (11 tháng đầu năm 2019)
    - Thanh tra Giao thông: kiểm tra, xử lý 2.716 trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải bằng ô tô, ra quyết định xử phạt nộp kho bạc 11.613.100.000 đồng. Tước quyền sử dụng GPLX 451 trường hợp, tịch thu 01 phương tiện hết niên hạn sử dụng
    - Cảnh sát giao thông Công an tỉnh:
    + Kiểm tra xử lý 27 trường hợp xe chở học sinh vi phạm, ra quyết định xử lý với số tiền 48.500.000 đồng.
    + Kiểm tra, xử lý xe hết niên hạn, quá hạn kiểm định: 121 trường hợp ô tô hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm (5 xe hết hạn sử dụng, 116 xe quá hạn kiểm định), ra quyết định xử phạt nộp kho bạc với số tiền 1.076.201.000 đồng, tịch thu tiêu hủy 05 xe.
    c. Tổng hợp rà soát phương tiện hết niên hạn sử dụng trong năm 2019 từ các địa phương báo cáo:
    Tổng số 1.612 phương tiện hết niên hạn sử thì có: 637 phương tiện đã bán phế liệu hoặc chủ sở hữu chuyển đi nới khác không còn thông tin, 18 phương tiên đã hư hỏng không sử dụng được, 46 phương tiện đang làm thủ tục xóa sổ. Còn lại 890 phương tiện (địa bàn Tp.Biên Hòa) địa chỉ chưa rõ ràng và đang tiến hành thống kê xử lý chưa có báo cáo, 21 phương tiện huyện Tân phú chưa có báo cáo. Sở GTVT đang tiếp tục đôn đốc phối hợp thực hiện.Top of Form
     4. Một số hạn chế:
    Công tác triển khai chỉ đạo đầy đủ, thường xuyên, tuy nhiên vẫn còn tồn tại phương tiện vi phạm về đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng vẫn còn. Lái xe, chủ phương tiện chưa tự giác và quan tâm và chấp hành tốt việc thực hiện kiểm tra định kỳ theo quy định (đăng kiểm); Công tác thông tin tuyên truyền chưa sâu rộng, phối hợp còn chưa tốt.Lực lượng kiểm tra, xử lý còn mỏng, chưa thực hiện thường xuyên;
    5. Giải pháp trong thời gian tới:
    - Tăng cường công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng các kế hoạch, chỉ đạo và đồng thời phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải, nhất là các lịp cao điểm lễ, tết sắp đến.
    - Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp giám sát đối với các cơ sở đăng kiểm chấp hành tốt các quy trình, quy chuẩn, quy định về đăng kiểm xe cơ giới
     - Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về đăng kiểm, xe hết niên hạn sử dụng để người dân biết và chấp hành đúng quy định nhằm góp phần trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
    - Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành địa phương trong việc rà soát, thống kê sử lý các phương tiện hết niên hạn sử dụng.
    - Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông mở đợt cao điểm để kiểm tra xử lý trong dịp cuối năm sắp đến.

Nguyễn Thị Oanh