Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 09/11/2019
​HĐND tỉnh đã tỉnh xây dựng Nghị quyết số 151/2018/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 về chương trình giám sát năm 2019.

​     Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng chương trình giám sát cụ thể để tổ chức thực hiện trong năm 2019. Cụ thể:
    * Giám sát tại kỳ họp HĐND
    Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát tại kỳ họp thứ 10, 11, 12 và chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 (cuối năm 2019) HĐND tỉnh thông qua 2 hình thức: Xem xét báo cáo và chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp. Kết quả cụ thể như sau:
   IMG_7614.JPG
              Thường trực HĐND tỉnh giám sát về giáo dục mầm non


   Xem xét các báo cáo tại kỳ họp HĐND
: Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo công tác 06 tháng của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, việc thực hiện ngân sách nhà nước; thực hiện kế hoạch đầu tư công; tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 và chuẩn bị xem xét các báo cáo cả năm 2019 tại kỳ họp thứ 13 sắp tới. Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND tỉnh còn xem xét kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và việc thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.
    Chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp, tại kỳ họp thứ 10, các đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn các thành viên UBND tỉnh về 06 nội dung: Công tác cải cách hành chính; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và cai nghiện ma túy; việc chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1; việc khắc phục các điểm ngập lụt trên địa bàn thành phố Biên Hòa; giải pháp kiểm soát việc lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhân viên y tế trường học được tiếp tục đào tạo để đạt chuẩn theo quy định.
    * Giám sát giữa hai kỳ họp HĐND
     Năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp tổ chức 104 cuộc khảo sát, giám sát về 40 nội dung theo chương trình đề ra. Thông qua khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; đồng thời, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
     Thực hiện Chương trình số 59-CTr/TU của của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh hoàn thành chương trình giám sát năm 2019 theo kế hoạch đề ra. Ngoài các nội dung theo chương trình giám sát, Thường trực HĐND tỉnh còn lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát các nội dung phát sinh theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, theo ý kiến, kiến nghị của cử tri, công dân; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương.
    Đối với nội dung giám sát cụ thể về thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND tỉnh tại Chương trình số 59-CTr/TU, Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách tổ chức giám sát, qua đó đã có những kiến nghị cụ thể, phù hợp với các cơ quan có liên quan.

Nguyễn Thị Oanh