Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Về một số dự án chống ngập trên địa bàn Biên Hòa

Đăng ngày: 22/06/2020
​Đại biểu đề nghị thành phố Biên Hòa rà soát lại các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố, đánh giá nguyên nhân, có biện pháp giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực Long Bình Tân và cổng 11; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn (Dự án Suối Chùa, Suối Bà Lúa, Suối Cầu Quan).

    Tại kỳ họp cuối năm 2019, kỳ họp thứ 13, ​Đại biểu đề nghị thành phố Biên Hòa rà soát lại các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố, đánh giá nguyên nhân, có biện pháp giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực Long Bình Tân và cổng 11; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn (Dự án Suối Chùa, Suối Bà Lúa, Suối Cầu Quan).
   IMG_2602.JPG
           Dự án chống ngập tại Tân Phong khi triển khai, đến nay đã phát huy tác dụng


     
Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Biên Hòa báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Quốc lộ 51 và Khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân: Dự án đã được UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán tại Quyết định số 4728/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 5104/QĐ-UBND ngày 23/12/2019.
    Hiện nay, Ban Quản lý dự án Biên Hòa đang mời thầu gói thầu xây lắp thời gian mở thầu ngày 17/02/2020 khởi công gói thầu xây lắp tháng 04/2020 và thời gian thi công 300 ngày.
     Dự án xử lý ngập nước cục bộ trên Quốc lộ 51 và vòng xoay cổng 11: Hiện nay, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xử lý tình trạng ngập nước cục bộ trên Quốc lộ 51 và vòng xoay cổng 11 (văn bản 4838/SXD-QLHTĐT ngày 30/10/2019). Hiện đang trình thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng. Dự kiến sẽ triển khai thi công vào Quý III/2020.
    Các dự án này sau khi triển khai và hoàn thành sẽ góp phần vào việc chống ngập trên địa bàn thành phố.

      Nguyễn Thị Oanh